สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)

การจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะว่าด้วยการปฏิรูประบบยุติธรรมและการสร้างหลักนิติธรรมให้ยั่งยืนในสังคมไทย ร่วมกับ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ TIJ ตัวอย่างประเด็นสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้ เช่น การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเชิงอาญา การปฏิรูประบบราชทัณฑ์ สิทธิเด็กและสตรีในระบบยุติธรรม นวัตกรรมใหม่ในระบบยุติธรรม เป็นต้น

ตัวอย่างงานสื่อสารความรู้

แกะห่อ ‘ยาเสพติด’ พิษร้าย(?)ของสังคมไทย

แกะห่อยาเสพติดที่ถูกแปะป้ายว่าเป็น ‘พิษร้าย’ ในสายตาของสังคมไทย ทำความเข้าใจหลักการทางกฎหมาย กรอบนโยบายยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ สัมผัสชีวิตและเรื่องราวอดีตผู้ต้องขัง เพื่อร่วมกันสร้างทางออกที่แท้จริงและยั่งยืน

ดูเนื้อหาทั้งหมดได้ ที่นี่

Justice Next Version อัปเกรดระบบยุติธรรม สู่เวอร์ชันอนาคต

สำรวจโลกกระบวนการยุติธรรมแห่งอนาคตที่กำลังเปลี่ยนโฉมไปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมหาคำตอบกันว่าโลกยุติธรรมเวอร์ชันใหม่ จะเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และเข้าถึงได้สำหรับทุกคนมากขึ้นอย่างแท้จริงได้อย่างไร

ดูเนื้อหาทั้งหมดได้ ที่นี่

คน | คุก ทลายกำแพงความคิด ปลดล็อกอนาคตกระบวนการยุติธรรม

สำรวจเรื่องราวในกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ไกลตัวเราอย่างที่คิด ผ่านประเด็นเรื่องเรือนจำ การพัฒนาชีวิตของผู้ต้องขัง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างผู้หญิง

ดูเนื้อหาทั้งหมดได้ ที่นี่