รู้จัก “วันโอวัน”

‘วันโอวัน’ คือ ทีมทำงาน ‘ความรู้’ ที่ผสมผสานนักวิชาการ นักวิจัย บรรณาธิการ นักข่าว นักเขียน ผู้กำกับ ครีเอทีฟ ช่างภาพ และกราฟิกดีไซเนอร์ เข้าด้วยกันเป็นเนื้อเดียว เราพยายามเชื่อมร้อย ‘โลกแห่งความรู้’ กับ ‘โลกแห่งความคิดสร้างสรรค์’ เข้าด้วยกัน เรามุ่งมั่นที่จะเป็น ‘สะพาน’ เชื่อมลดช่องว่างระหว่างโลกที่นักวิชาการจำนวนไม่น้อยไม่สนใจหรือไม่ถนัดที่จะทำงานสื่อสารกับสังคมวงกว้าง กับโลกที่สื่อสารมวลชนจำนวนไม่น้อยไม่สนใจหรือไม่ถนัดที่จะทำงานบนพื้นฐานวิชาการและเนื้อหาข้อมูล

‘วันโอวัน’ เชื่อว่า ‘ความรู้’ เป็นฐานหลักในการทำความเข้าใจสังคมและการเปลี่ยนแปลงสังคม และ ‘ความคิดสร้างสรรค์’ มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มพลังให้ ‘ความรู้’ สามารถทำงานของมันต่อไปได้อย่างเต็มศักยภาพ มีคุณค่ามากขึ้น เข้าถึงผู้คนวงกว้างขึ้น และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ได้แบบสุดทาง เหมือนดังสัญลักษณ์วันโอวัน – knowledge ยกกำลังด้วย creativity


วิสัยทัศน์

‘วันโอวัน’ มุ่งมั่นเกินร้อยในการเพิ่มพลังความรู้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ (empowering knowledge with creativity) เพื่อร่วมสร้างสังคมความรู้ และร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นด้วยความรู้ ผ่าน
(1) การทำงานความรู้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ และ 
(2) การเผยแพร่และสื่อสารความรู้สู่สาธารณะให้เข้าถึงผู้คนวงกว้างที่สุด


พันธกิจ

(1) สร้างงานวิจัย งานพัฒนาและสร้างสรรค์ความรู้ งานจัดการความรู้ งานสื่อสารความรู้ ที่มีคุณภาพสูง อยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาและข้อมูลที่ถูกต้อง มีความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบที่ชวนติดตาม
(2) เผยแพร่ความรู้สู่สังคมวงกว้างผ่านช่องทางต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง และมีความคิดสร้างสรรค์ โดยให้ความสำคัญกับผู้ชมและผู้อ่าน
(3) พัฒนานวัตกรรมใหม่ด้านรูปแบบของการสร้างสรรค์ความรู้ และช่องทางการสื่อสารความรู้
(4) สร้างเครือข่ายการทำงานความรู้ ทำงานร่วมกับบุคคล สถาบันวิชาการ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศ ที่เชื่อมั่นในคุณค่าหลักเดียวกัน
(5) พัฒนาคนที่สนใจทำงานความรู้ และพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้


คุณค่าหลัก

‘วันโอวัน’ ยึดมั่นในคุณค่าหลักต่อไปนี้

(1) ความเชื่อมั่นในพลังความรู้และพลังความคิดสร้างสรรค์ 

เราเชื่อว่าความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และนวัตกรรมเป็นฐานสำคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น

(2) ความเชื่อถือและไว้วางใจได้ 

เรามุ่งธำรงความน่าเชื่อถือและแสวงหาความไว้วางใจจากสังคมด้วยความซื่อตรงในการทำงาน ความถูกต้องเที่ยงตรงของเนื้อหา ข้อมูล ข้อเท็จจริง และหลักวิชา ความทุ่มเททำงานหนัก การรักษาคุณภาพในการทำงานให้อยู่ในระดับสูง และการยอมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด และพร้อมปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตัวเองเสมอ

(3) ความเชื่อมั่นในหลักประชาธิปไตยและสิทธิเสรีภาพ 

เราเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิส่วนบุคคล สิทธิเสรีภาพในการแสดงออก และความแตกต่างหลากหลายของอุดมการณ์ ความเชื่อ และความคิดเห็น

(4) ความเป็นมืออาชีพ 

เราตั้งใจทำหน้าที่สื่อสารมวลชนด้วยความเป็นมืออาชีพ กล่าวคือ อิสระ สมดุล รอบด้าน ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ และมีความรับผิดชอบ


ติดต่อเรา

บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด / The 101 Percent Co., Ltd.

83/2 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 1 ถนนพหลโยธิน แขวง/เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

83/2 Ari Samphan 1 Alley, Phaholyothin Road, Phaya Thai, Bangkok 10400 Thailand

เบอร์/TEL : 02-2970821 / 065-9872886 (คุณสุภาวดี)

อีเมล/E-mail : [email protected]

แผนที่/Map : Google Map

Recruitment

'วันโอวัน' มุ่งมั่นทำงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้อย่างมีคุณภาพบนวิถีการทำงานแบบมืออาชีพ
เรามองหาเพื่อนร่วมงานที่เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยความรู้
สนุกกับการสื่อสารงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์
และมุ่งมั่นในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประกอบตัดสินใจอย่างดีที่สุด
หากคุณคิดว่า 'ใช่' และอยากร่วมงานกับเรา ติดต่อทีมงาน 'วันโอวัน' ได้เลย!

คลิกเพื่อสมัครงานหรือฝึกงาน

สำหรับผู้สนใจส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ใน The101.world ในรูปแบบบทความ บทสัมภาษณ์ สารคดี วิดีโอ ภาพถ่าย
อินโฟกราฟิก และงานสื่อสารความรู้ในรูปแบบอื่นๆ สามารถส่งผลงานมาได้ที่

[email protected]

Collaboration

‘วันโอวัน’ มุ่งมั่นทำงานสื่อสารความรู้ที่มีคุณภาพสูง เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมงานที่มีจุดมุ่งหมายและมุมมองเดียวกันกับเรา

หากคุณคิดว่าใช่และอยากร่วมงานกับเรา เราพร้อมยินดีต้อนรับเข้าสู่โลก ‘วันโอวัน’

คลิกเพื่อสมัครงานหรือฝึกงาน

หากคุณต้องการส่งผลงานทั้งในรูปแบบงานเขียน งานภาพ และงานสื่อสารความรู้ในรูปแบบอื่นๆ ใน The101.world

สามารถส่งรายละเอียดมาได้ที่

[email protected]

Advertorial

'วันโอวัน' สนใจความรู้ที่รายล้อมอยู่รอบตัว
ทั้งเหตุการณ์รอบโลก การเมือง เศรษฐกิจ ประเด็นสังคม ไลฟ์สไตล์และวัฒนธรรม

'วันโอวัน' ทำงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้ในหลากหลายรูปแบบ ผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม

สนใจติดต่อโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มของ 'วันโอวัน'

ส่งรายละเอียดเพื่อขอเรทการ์ดได้ ที่นี่

Project

‘วันโอวัน’ มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ งานเพิ่มพลังความรู้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และงานวิจัยนโยบายสาธารณะ ในรูปแบบต่างๆ เช่น

– บริหารโปรเจ็กต์จัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยนำเสนอผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น รายการโทรทัศน์และออนไลน์ เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย อินโฟกราฟิก ภาพถ่ายเชิงข่าวและสารคดี คลิปความรู้ อีเวนท์ความรู้ เสวนาสาธารณะ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
– ผลิตสารคดี ที่มุ่งให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และร่วมนำความเปลี่ยนแปลงสู่สังคม
– ทำงานวิจัยและพัฒนาข้อมูล เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการสื่อสารความรู้ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ

สนใจทำงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้ ร่วมกับ ‘วันโอวัน’ สามารถติดต่อได้ที่

คุณสุภาวดี โทร. 065-9872886 อีเมล  [email protected]

ตัวอย่างผลงานของเรา

งานจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ

งานผลิตสารคดี และคลิปความรู้

งานวิจัยและพัฒนาข้อมูล

Project

‘วันโอวัน’ มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ งานเพิ่มพลังความรู้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และงานวิจัยนโยบายสาธารณะ ในรูปแบบต่างๆ เช่น

– บริหารโปรเจ็กต์จัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยนำเสนอผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น รายการโทรทัศน์และออนไลน์ เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย อินโฟกราฟิก ภาพถ่ายเชิงข่าวและสารคดี คลิปความรู้ อีเวนท์ความรู้ เสวนาสาธารณะ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
– ผลิตสารคดี ที่มุ่งให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และร่วมนำความเปลี่ยนแปลงสู่สังคม
– ทำงานวิจัยและพัฒนาข้อมูล เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการสื่อสารความรู้ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ

สนใจทำงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้ ร่วมกับ ‘วันโอวัน’ สามารถติดต่อได้ที่

คุณสุภาวดี โทร. 065-9872886 อีเมล  [email protected]

ตัวอย่างผลงานของเรา

งานจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ

งานผลิตสารคดี และคลิปความรู้

งานวิจัยและพัฒนาข้อมูล