ปกป้อง จันวิทย์

ที่ปรึกษา

ติดต่อ : [email protected]
ประวัติส่วนตัว (CV) : CV-POKPONG-TH_may2023.pdf

ปกป้องสนุกกับการวิ่งเล่นอยู่ในโลกแห่งความรู้ผ่านหลายบทบาท ทั้งนักวิชาการ นักวิจัย นักจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ บรรณาธิการ คอลัมนิสต์ และผู้ดำเนินรายการ

ปกป้องผ่านประสบการณ์ทำงานด้านความรู้มาอย่างหลากหลาย เช่น อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2542-2559) ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) (พ.ศ. 2555-2558) หัวหน้าโครงการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะในหลายสถาบัน เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) เป็นต้น

นอกจากนั้น ปกป้องยังมีประสบการณ์ด้านหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์มากว่า 25 ปี ผลงานสำคัญในช่วงหลังคือ บรรณาธิการอำนวยการสำนักพิมพ์ openworlds (พ.ศ. 2553-2560) และบรรณาธิการอำนวยการสำนักพิมพ์ bookscape (พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน)

X

ปกป้อง จันวิทย์

ที่ปรึกษา

สมคิด พุทธศรี

ประธานกรรมการบริหาร, บรรณาธิการบริหาร The101.world และกรรมการ (Director) ของ 101 PUB

ติดต่อ : [email protected]
ประวัติส่วนตัว (CV) : somkid-cv.pdf

สมคิดเป็นอดีตนักวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักวิจัยและพัฒนาข้อมูลรายการโทรทัศน์ เช่น รายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอด, สยามวาระ, ... is coming และ "ณ" บ้านของเขา เรื่องของเราทุกคน

สมคิดสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยลุนด์ ประเทศสวีเดน สมคิดเคยเป็นคอลัมนิสต์ประจำเว็บไซต์สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ผู้แปลหนังสือ "ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก: ความรู้ฉบับพกพา" จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ openworlds และเป็นหนึ่งในผู้เขียนหนังสือชุดโครงการสำรวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย สำนักงานปฏิรูป (สปร.)

X

สมคิด พุทธศรี

ประธานกรรมการบริหาร, บรรณาธิการบริหาร The101.world และกรรมการ (Director) ของ 101 PUB

วิโรจน์ สุขพิศาล

ประธานกรรมการบริหาร, เว็บมาสเตอร์ The101.world และกรรมการ (Director) ของ 101 PUB

ติดต่อ : [email protected]
ประวัติส่วนตัว (CV) : wirot-cv.pdf

วิโรจน์มีประสบการณ์เป็นอดีตนักวิจัยและนักจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

วิโรจน์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านการจัดการความรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจาก University of Southampton สหราชอาณาจักร ก่อนร่วมงานกับวันโอวัน วิโรจน์ดำรงตำแหน่งผู้จัดการงานจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

X

วิโรจน์ สุขพิศาล

ประธานกรรมการบริหาร, เว็บมาสเตอร์ The101.world และกรรมการ (Director) ของ 101 PUB

ฉัตร คำแสง

ผู้อำนวยการ 101 PUB, กรรมการและเลขานุการ (Director and Board Secretary) ของ 101 PUB

ติดต่อ : [email protected]

ฉัตรชื่นชอบการทำงานวิจัยนโยบายสาธารณะ สนุกกับการทำความเข้าใจสังคมผ่านข้อมูลความรู้ และผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสังคมเสมอหน้า

ฉัตรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท จาก Harvard Kennedy School มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์เป็นนักวิจัยฝ่ายเศรษฐกิจรายสาขาที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และนักวิจัยนโยบายของศูนย์ศึกษานโยบายเพื่ออนาคต (Think Forward Center)

X

ฉัตร คำแสง

ผู้อำนวยการ 101 PUB, กรรมการและเลขานุการ (Director and Board Secretary) ของ 101 PUB

ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์

กรรมการ (Director) และที่ปรึกษา (Research Advisor) ของ 101 PUB

ศุภณัฏฐ์เป็นอดีตนักวิชาการ (Research Fellow) และนักวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) มีประสบการณ์ทำวิจัยมานานกว่า 10 ปี โดยเฉพาะด้านนโยบายปฏิรูปการศึกษาและนโยบายปฏิรูปภาครัฐ

X

ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์

กรรมการ (Director) และที่ปรึกษา (Research Advisor) ของ 101 PUB

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย

บรรณาธิการอาวุโส

ติดต่อ : [email protected]

บรรณาธิการ The101.world อดีตกองบรรณาธิการนิตยสาร WRITER และอดีตผู้ช่วยบรรณาธิการสำนักพิมพ์มติชน

ปาณิสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และระดับปริญญาโทจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปาณิสสนใจเรื่องราวของผู้คน ทำงานลงพื้นที่สังเกตการณ์ และเข้าไปใช้ชีวิตเพื่อให้เห็นชีวิต

X

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย

บรรณาธิการอาวุโส

วจนา วรรลยางกูร

บรรณาธิการ The101.world

ติดต่อ : [email protected]

บรรณาธิการ The101.world อดีตนักข่าวและผู้ช่วยหัวหน้าข่าวโต๊ะเฉพาะกิจ หนังสือพิมพ์มติชน

วจนาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานาฏศาสตร์ (ศิลปะการละคร) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

X

วจนา วรรลยางกูร

บรรณาธิการ The101.world

วงศ์พันธ์ อมรินทร์เทวา

บรรณาธิการ The101.world

ติดต่อ : [email protected]

บรรณาธิการ The101.world อดีตผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยและญี่ปุ่น

วงศ์พันธ์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านเอเชียศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สิงคโปร์

วงศ์พันธ์ชอบเปิดโลกกว้างให้ตัวเองด้วยการอ่านหนังสือ ดูหนัง และท่องเที่ยว และรักที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ผู้คน

X

วงศ์พันธ์ อมรินทร์เทวา

บรรณาธิการ The101.world

ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์

บรรณาธิการ The101.world

ติดต่อ : [email protected]

ภาวรรณจบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ ภาควารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาวรรณเป็นนักอ่านและนักเขียนที่ชอบใช้เวลาว่างวาดรูป ค้นหาเรื่องราวใหม่ๆ มาบอกเล่าและพูดคุยกับคนอื่นๆ

X

ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์

บรรณาธิการ The101.world

เมธิชัย เตียวนะ

บรรณาธิการมัลติมีเดีย The101.world

ติดต่อ : [email protected]

เมธิชัยเรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวมัลติมีเดีย

เมธิชัยรักการถ่ายภาพผู้คน สนใจประเด็นความเท่าเทียม และอยากสร้างงานให้เกิดการพูดคุย ถกเถียงเพื่อผลักดันประเด็นต่างๆ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

X

เมธิชัย เตียวนะ

บรรณาธิการมัลติมีเดีย The101.world

ภาพิมล หล่อตระกูล

บรรณาธิการศิลปกรรม The101.world

ติดต่อ : [email protected]

ภาพิมลสำเร็จการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะอุตสาหกรรม สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาพิมลรักในการออกแบบและงานศิลปะและมีมุมมองต่องานกราฟฟิคว่า เป็นการเล่าเรื่องผ่านภาษาภาพ

ปัจจุบันภาพิมลเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ ที่ 101 และกำลังเรียนรู้ที่จะสร้างภาษาของตัวเองให้สนุก เข้าใจง่าย และน่าสนใจมากขึ้น

X

ภาพิมล หล่อตระกูล

บรรณาธิการศิลปกรรม The101.world

สุภาวดี กลั่นความดี

ผู้จัดการบริษัท

ติดต่อ : [email protected]

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ก่อนเข้าร่วมงานกับวันโอวัน มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการฝ่ายบริหารที่มติชนและผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการมติชนสุดสัปดาห์

สนใจเรื่องการอบขนม หมักบ่มยีสต์ธรรมชาติ และเครื่องดื่มอร่อยๆ

X

สุภาวดี กลั่นความดี

ผู้จัดการบริษัท

ชลณิชา ทะภูมินทร์

เลขานุการกองบรรณาธิการ The101.world

ติดต่อ : [email protected]

ชลณิชาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาวารสารสนเทศและสื่อใหม่ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชลณิชาสนใจศิลปะ ภาพยนตร์ และขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัด

X

ชลณิชา ทะภูมินทร์

เลขานุการกองบรรณาธิการ The101.world

พิมพ์ชนก พุกสุข

กองบรรณาธิการ The101.world

ติดต่อ : [email protected]

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา สนใจสำรวจวัฒนธรรมกระแสหลัก ชอบดูภาพยนตร์และอ่านหนังสือ

X

พิมพ์ชนก พุกสุข

กองบรรณาธิการ The101.world

เพ็ญพิชชา มุ่งงาม

กองบรรณาธิการ The101.world

ติดต่อ : [email protected]

เพ็ญพิชชาสำเร็จการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนร่วมงานกับ 101 เคยเป็นเจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผลโครงการ มูลนิธิรักษ์ไทย

เพ็ญพิชชาสนใจประเด็นการเมืองระหว่างประเทศ ความมั่นคงมนุษย์ การพัฒนาที่ยั่งยืน และวิถีชีวิตคนชายขอบ อยากถ่ายทอดเรื่องราวจากหลายมุมโลกผ่านผลงานที่ไม่จำเจ

X

เพ็ญพิชชา มุ่งงาม

กองบรรณาธิการ The101.world

กอบบุญ บูรโชควิวัฒน์

นักสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย และกองบรรณาธิการ The101.world

ติดต่อ : [email protected]

กอบบุญเรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นนักสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย และกองบรรณาธิการ The101.world

กอบบุญชอบการถ่ายภาพ วิดีโอ มีความสนใจเกี่ยวกับประเด็นสังคม ความเหลื่อมล้ำ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพนิ่ง วิดีโอ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

X

กอบบุญ บูรโชควิวัฒน์

นักสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย และกองบรรณาธิการ The101.world

นิติพงษ์ การดี

นักสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย และกองบรรณาธิการ The101.world

ติดต่อ : [email protected]

จบนิเทศศาสตร์ สาขาภาพยนตร์ ชอบเล่าเรื่องด้วยภาพแต่ไม่จำกัดเครื่องมือการสื่อสารเพียงแค่ภาพเคลื่อนไหว

X

นิติพงษ์ การดี

นักสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย และกองบรรณาธิการ The101.world

ศุภวิชญ์ ศิริสวัสดิ์วัฒนา

นักสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย และกองบรรณาธิการ The101.world

ติดต่อ : [email protected]

ศุภวิชญ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ ภาคการภาพยนตร์และภาพนิ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศุภวิชญ์สนใจภาพยนตร์ วัฒนธรรม และการเมืองไทยร่วมสมัย และเชื่อพลังแห่งการสื่อสารว่าสามารถเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนสังคมได้

X

ศุภวิชญ์ ศิริสวัสดิ์วัฒนา

นักสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย และกองบรรณาธิการ The101.world

ธนกร เนตรจอมไพร

ครีเอทีฟ และกองบรรณาธิการ The101.world

ติดต่อ : [email protected]

จบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชานิเทศศิลป์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชอบสรรหาพาตัวเองไปในที่ต่างๆ เพราะเชื่อว่าการได้มองโลกหลายๆ มุมจะช่วยให้เราได้เข้าใจโลกมากขึ้นและช่วยสร้างสรรค์ความคิดของเราด้วย

X

ธนกร เนตรจอมไพร

ครีเอทีฟ และกองบรรณาธิการ The101.world

ณัฐพล อุปฮาด

ศิลปกรรม The101.world

ติดต่อ : [email protected]
X

ณัฐพล อุปฮาด

ศิลปกรรม The101.world

พิรุฬพร นามมูลน้อย

ศิลปกรรม The101.world

จบจากคณะวิจิตรศิลป์ สาขาสหศาสตร์ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สนใจในศิลปะ ชีวิต และสังคม ชอบที่จะลองผิดลองถูกค้นหาตัวตนผ่านประสบการณ์ และกำลังเรียนรู้การสื่อสารกับสังคมในแบบของตัวเองผ่านเครื่องมือที่เรียกว่าศิลปะ

X

พิรุฬพร นามมูลน้อย

ศิลปกรรม The101.world

วรดร เลิศรัตน์

หัวหน้าทีมเครือข่ายวิจัยและขับเคลื่อนนโยบาย (Head of Research Network) และนักวิจัย 101 PUB

ติดต่อ : [email protected]

วรดรรักการเรียนรู้ การเดินทาง การคิด และการเล่าเรื่อง และเชื่อว่าการทำงานความรู้สามารถเปลี่ยนสังคมและโลกให้ดีขึ้นได้

วรดรสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทสาขาวิชายุโรปศึกษา จากมหาวิทยาลัยชาร์ลส์ ประเทศเช็ก มหาวิทยาลัยเลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ และมหาวิทยาลัยปอมเปว ฟาบรา ประเทศสเปน

วรดรมีประสบการณ์ทำงานวิจัย งานสอน และงานบรรณาธิการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รวมถึงทำกิจกรรมเยาวชน โดยเคยเป็นผู้แทนประเทศไทยในที่ประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนเอเชีย-ยุโรป

X

วรดร เลิศรัตน์

หัวหน้าทีมเครือข่ายวิจัยและขับเคลื่อนนโยบาย (Head of Research Network) และนักวิจัย 101 PUB

สรัช สินธุประมา

หัวหน้าทีมสื่อสารสาธารณะ (Head of Public Communication) และนักวิจัย 101 PUB

ติดต่อ : [email protected]

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชามานุษยวิทยา จากคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561 สาขาสังคมศาสตร์ (ระดับปริญญาโท) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง "ฟอนต์ลูกทุ่ง: เทคโนโลยีดิจิทัลกับการก่อร่างตัวตนของคนทำป้าย" นอกจากนั้นเป็นนักวิจัยโครงการ "การมีส่วนร่วมของพลเมืองในยุคดิจิทัล: การเคลื่อนไหวทางการเมืองของเยาวชนไทยใน พ.ศ. 2563"

X

สรัช สินธุประมา

หัวหน้าทีมสื่อสารสาธารณะ (Head of Public Communication) และนักวิจัย 101 PUB

วนา ภูษิตาศัย

ศิลปกรรม 101PUB

ติดต่อ : [email protected]

วนาสำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหลงใหลในการออกแบบไม่น้อยไปกว่าการออกเดินทาง

X

วนา ภูษิตาศัย

ศิลปกรรม 101PUB

กษิดิ์เดช คำพุช

นักวิจัย 101PUB

ติดต่อ : [email protected]

กษิดิ์เดชมีความสนใจด้านคณิตศาสตร์และสถิติ รักการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ เชื่อมั่นในศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจสังคมให้มากยิ่งขึ้น

X

กษิดิ์เดช คำพุช

นักวิจัย 101PUB

สรวิทย์ มา

นักวิจัย 101PUB

สรวิทย์สำเร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

X

สรวิทย์ มา

นักวิจัย 101PUB

พิชชากร เรืองเดชาวิวัฒน์

นักวิจัย 101PUB

นักวิจัยนโยบายสาธารณะ 101 PUB สนใจด้านกฎหมายมหาชน และประวัติศาสตร์

พิชชากรสำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์เป็นผู้ร่วมจัดนิทรรศน์การเมือง62 และฝ่ายพิสูจน์อักษร หนังสือรพี65

X

พิชชากร เรืองเดชาวิวัฒน์

นักวิจัย 101PUB