ปกป้อง จันวิทย์

ประธานกรรมการบริหาร เเละบรรณาธิการอำนวยการ The101.world

ติดต่อ : pokpongj@gmail.com
ประวัติส่วนตัว (CV) : CV-POKPONG-TH_may2023.pdf

ประธานกรรมการบริหารของวันโอวัน และบรรณาธิการอำนวยการ The101.world ผู้รักสนุกกับการวิ่งเล่นอยู่ในโลกแห่งความรู้ผ่านหลายบทบาท ทั้งนักวิชาการ นักวิจัย นักจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ บรรณาธิการ คอลัมนิสต์ และผู้ดำเนินรายการ

ปกป้องผ่านประสบการณ์ทำงานด้านความรู้มาอย่างหลากหลาย เช่น อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2542-2559) ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) (พ.ศ. 2555-2558) หัวหน้าโครงการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะในหลายสถาบัน เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) เป็นต้น

นอกจากนั้น ปกป้องยังมีประสบการณ์ด้านหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์มากว่า 25 ปี ผลงานสำคัญในช่วงหลังคือ บรรณาธิการอำนวยการสำนักพิมพ์ openworlds (พ.ศ. 2553-2560) และบรรณาธิการอำนวยการสำนักพิมพ์ bookscape (พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน)

X

ปกป้อง จันวิทย์

ประธานกรรมการบริหาร เเละบรรณาธิการอำนวยการ The101.world

สมคิด พุทธศรี

กรรมการผู้จัดการด้านสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้ และบรรณาธิการบริหาร The101.world

ติดต่อ : somkid@the101percent.com
ประวัติส่วนตัว (CV) : somkid-cv.pdf

กรรมการผู้จัดการด้านสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้ และบรรณาธิการบริหาร The101.world อดีตนักวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักวิจัยและพัฒนาข้อมูลรายการโทรทัศน์ เช่น รายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอด, สยามวาระ, ... is coming และ "ณ" บ้านของเขา เรื่องของเราทุกคน

สมคิดสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยลุนด์ ประเทศสวีเดน สมคิดเคยเป็นคอลัมนิสต์ประจำเว็บไซต์สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ผู้แปลหนังสือ "ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก: ความรู้ฉบับพกพา" จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ openworlds และเป็นหนึ่งในผู้เขียนหนังสือชุดโครงการสำรวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย สำนักงานปฏิรูป (สปร.)

X

สมคิด พุทธศรี

กรรมการผู้จัดการด้านสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้ และบรรณาธิการบริหาร The101.world

วิโรจน์ สุขพิศาล

กรรมการผู้จัดการด้านบริหาร และเว็บมาสเตอร์ The101.world

ติดต่อ : aekecontu@gmail.com
ประวัติส่วนตัว (CV) : wirot-cv.pdf

กรรมการผู้จัดการด้านบริหาร และเว็บมาสเตอร์ The101.world อดีตนักวิจัยและนักจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

วิโรจน์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านการจัดการความรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจาก University of Southampton สหราชอาณาจักร ก่อนร่วมงานกับวันโอวัน วิโรจน์ดำรงตำแหน่งผู้จัดการงานจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

X

วิโรจน์ สุขพิศาล

กรรมการผู้จัดการด้านบริหาร และเว็บมาสเตอร์ The101.world

ฉัตร คำแสง

ผู้อำนวยการ 101 PUB – 101 Public Policy Think Tank

ติดต่อ : c.kamsaeng@outlook.com

ผู้อำนวยการ 101 PUB - 101 Public Policy Think Tank ผู้ชื่นชอบการทำงานวิจัยนโยบายสาธารณะ ที่ทำความเข้าใจสังคมผ่านข้อมูลความรู้ และผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสังคมเสมอหน้า

ฉัตรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโท จาก Harvard Kennedy School มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์เป็นนักวิจัยฝ่ายเศรษฐกิจรายสาขาที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และนักวิจัยนโยบายของศูนย์ศึกษานโยบายเพื่ออนาคต (Think Forward Center)

X

ฉัตร คำแสง

ผู้อำนวยการ 101 PUB – 101 Public Policy Think Tank

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย

บรรณาธิการ The101.world

ติดต่อ : panis.phosriwungchai@gmail.com

บรรณาธิการ The101.world อดีตกองบรรณาธิการนิตยสาร WRITER และอดีตผู้ช่วยบรรณาธิการสำนักพิมพ์มติชน

ปาณิสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และระดับปริญญาโทจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปาณิสสนใจเรื่องราวของผู้คน ทำงานลงพื้นที่สังเกตการณ์ และเข้าไปใช้ชีวิตเพื่อให้เห็นชีวิต

X

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย

บรรณาธิการ The101.world

วจนา วรรลยางกูร

บรรณาธิการ The101.world

ติดต่อ : wajana.wl@gmail.com

บรรณาธิการ The101.world อดีตนักข่าวและผู้ช่วยหัวหน้าข่าวโต๊ะเฉพาะกิจ หนังสือพิมพ์มติชน

วจนาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานาฏศาสตร์ (ศิลปะการละคร) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

X

วจนา วรรลยางกูร

บรรณาธิการ The101.world

วงศ์พันธ์ อมรินทร์เทวา

บรรณาธิการ The101.world

ติดต่อ : wongpun.am@gmail.com

บรรณาธิการ The101.world อดีตผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยและญี่ปุ่น

วงศ์พันธ์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านเอเชียศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สิงคโปร์

วงศ์พันธ์ชอบเปิดโลกกว้างให้ตัวเองด้วยการอ่านหนังสือ ดูหนัง และท่องเที่ยว และรักที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ผู้คน

X

วงศ์พันธ์ อมรินทร์เทวา

บรรณาธิการ The101.world

เมธิชัย เตียวนะ

บรรณาธิการมัลติมีเดีย The101.world

ติดต่อ : tmatichai@gmail.com

เมธิชัยเรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวมัลติมีเดีย

เมธิชัยรักการถ่ายภาพผู้คน สนใจประเด็นความเท่าเทียม และอยากสร้างงานให้เกิดการพูดคุย ถกเถียงเพื่อผลักดันประเด็นต่างๆ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

X

เมธิชัย เตียวนะ

บรรณาธิการมัลติมีเดีย The101.world

ภาพิมล หล่อตระกูล

บรรณาธิการศิลปกรรม The101.world

ติดต่อ : papimol_friend@hotmail.com

ภาพิมลสำเร็จการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะอุตสาหกรรม สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาพิมลรักในการออกแบบและงานศิลปะและมีมุมมองต่องานกราฟฟิคว่า เป็นการเล่าเรื่องผ่านภาษาภาพ

ปัจจุบันภาพิมลเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ ที่ 101 และกำลังเรียนรู้ที่จะสร้างภาษาของตัวเองให้สนุก เข้าใจง่าย และน่าสนใจมากขึ้น

X

ภาพิมล หล่อตระกูล

บรรณาธิการศิลปกรรม The101.world

สุภาวดี กลั่นความดี

ผู้จัดการบริษัท

ติดต่อ : jmint.sk@gmail.com

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ก่อนเข้าร่วมงานกับวันโอวัน มีประสบการณ์ทำงานด้านเลขานุการฝ่ายบริหารที่มติชนและผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการมติชนสุดสัปดาห์

สนใจเรื่องการอบขนม หมักบ่มยีสต์ธรรมชาติ และเครื่องดื่มอร่อยๆ

X

สุภาวดี กลั่นความดี

ผู้จัดการบริษัท

พิมพ์ชนก พุกสุข

กองบรรณาธิการ The101.world

ติดต่อ : Khim.writer@gmail.com

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา สนใจสำรวจวัฒนธรรมกระแสหลัก ชอบดูภาพยนตร์และอ่านหนังสือ

X

พิมพ์ชนก พุกสุข

กองบรรณาธิการ The101.world

ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์

กองบรรณาธิการ The101.world

ติดต่อ : escargot287@gmail.com

ภาวรรณจบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ ภาควารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาวรรณเป็นนักอ่านและนักเขียนที่ชอบใช้เวลาว่างวาดรูป ค้นหาเรื่องราวใหม่ๆ มาบอกเล่าและพูดคุยกับคนอื่นๆ

X

ภาวรรณ ธนาเลิศสมบูรณ์

กองบรรณาธิการ The101.world

ณรจญา ตัญจพัฒน์กุล

กองบรรณาธิการ The101.world

ติดต่อ : t.narajaya@gmail.com

ณรจญาสำเร็จการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนร่วมงานกับ 101 เคยเป็นผู้ช่วยวิจัยคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณรจญาสนใจการเมือง การเมืองระหว่างประเทศ และประวัติศาสตร์ และอยากถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ให้เป็นเรื่องที่จับต้องได้ง่ายมากขึ้น

X

ณรจญา ตัญจพัฒน์กุล

กองบรรณาธิการ The101.world

สุดารัตน์ พรมสีใหม่

กองบรรณาธิการ The101.world

ติดต่อ : Kaowtiip.prom@gmail.com

สุดารัตน์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากเอกวารสารและหนังสือพิมพ์ สาขานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

สุดารัตน์สนใจในประเด็นวัฒนธรรม วิถีชีวิตมนุษย์ ความเสมอภาค และคุณภาพชีวิต ชื่นชอบเรียนรู้ผู้คนผ่านการพูดคุย และสำรวจเรื่องราวมนุษย์ผ่านวัฒนธรรมในชีวิตประจำวัน

X

สุดารัตน์ พรมสีใหม่

กองบรรณาธิการ The101.world

ศุภวิชญ์ ศิริสวัสดิ์วัฒนา

นักสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย และกองบรรณาธิการ The101.world

ติดต่อ : supavit2112@gmail.com

ศุภวิชญ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์ ภาคการภาพยนตร์และภาพนิ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศุภวิชญ์สนใจภาพยนตร์ วัฒนธรรม และการเมืองไทยร่วมสมัย และเชื่อพลังแห่งการสื่อสารว่าสามารถเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนสังคมได้

X

ศุภวิชญ์ ศิริสวัสดิ์วัฒนา

นักสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย และกองบรรณาธิการ The101.world

กอบบุญ บูรโชควิวัฒน์

นักสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย และกองบรรณาธิการ The101.world

ติดต่อ : jam.kobbun@gmail.com

กอบบุญเรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นนักสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย และกองบรรณาธิการ The101.world

กอบบุญชอบการถ่ายภาพ วิดีโอ มีความสนใจเกี่ยวกับประเด็นสังคม ความเหลื่อมล้ำ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพนิ่ง วิดีโอ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

X

กอบบุญ บูรโชควิวัฒน์

นักสร้างสรรค์งานมัลติมีเดีย และกองบรรณาธิการ The101.world

ธนกร เนตรจอมไพร

ครีเอทีฟ และกองบรรณาธิการ The101.world

ติดต่อ : bright.thanakorn.7@gmail.com

จบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชานิเทศศิลป์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชอบสรรหาพาตัวเองไปในที่ต่างๆ เพราะเชื่อว่าการได้มองโลกหลายๆ มุมจะช่วยให้เราได้เข้าใจโลกมากขึ้นและช่วยสร้างสรรค์ความคิดของเราด้วย

X

ธนกร เนตรจอมไพร

ครีเอทีฟ และกองบรรณาธิการ The101.world

ณัฐพล อุปฮาด

ศิลปกรรม The101.world

ติดต่อ : manlunlaa112@gmail.com
X

ณัฐพล อุปฮาด

ศิลปกรรม The101.world

วนา ภูษิตาศัย

ศิลปกรรม 101PUB – 101 PUBLIC POLICY THINK TANK

ติดต่อ : wanapoo@gmail.com
X

วนา ภูษิตาศัย

ศิลปกรรม 101PUB – 101 PUBLIC POLICY THINK TANK

วรดร เลิศรัตน์

นักวิจัย 101PUB – 101 Public Policy Think Tank

ติดต่อ : voradon.lerdrat@gmail.com

นักวิจัยและบริหารการวิจัย 101 PUB ผู้รักการเรียนรู้ การเดินทาง การคิด และการเล่าเรื่อง และเชื่อว่าการทำงานความรู้สามารถเปลี่ยนสังคมและโลกให้ดีขึ้นได้

วรดรสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทสาขาวิชายุโรปศึกษา จากมหาวิทยาลัยชาร์ลส์ ประเทศเช็ก มหาวิทยาลัยเลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ และมหาวิทยาลัยปอมเปว ฟาบรา ประเทศสเปน

วรดรมีประสบการณ์ทำงานวิจัย งานสอน และงานบรรณาธิการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) รวมถึงทำกิจกรรมเยาวชน โดยเคยเป็นผู้แทนประเทศไทยในที่ประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนเอเชีย-ยุโรป

X

วรดร เลิศรัตน์

นักวิจัย 101PUB – 101 Public Policy Think Tank

เจณิตตา จันทวงษา

นักวิจัย 101PUB – 101 Public Policy Think Tank

ติดต่อ : jenitta.jun@gmail.com

นักวิจัยนโยบายสาธารณะ 101 PUB ชอบคิด อ่าน เขียน และแลกเปลี่ยนกับผู้คนในเรื่องการเมือง สิทธิมนุษยชน และความยุติธรรมทางสังคม เชื่อว่านโยบายสาธารณะเป็นเรื่องของทุกคนและสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้

เจณิตตาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกียรตินิยมอันดับ 1 จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์เป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนและการเข้าถึงความยุติธรรมที่มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CrCF) รวมถึงร่วมก่อตั้งและเป็นบรรณาธิการของชมรมหนังสือพิมพ์ (นิสิตรีคอเดอร์) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X

เจณิตตา จันทวงษา

นักวิจัย 101PUB – 101 Public Policy Think Tank

กษิดิ์เดช คำพุช

นักวิจัย 101PUB – 101 Public Policy Think Tank

ติดต่อ : gun11458@gmail.com
X

กษิดิ์เดช คำพุช

นักวิจัย 101PUB – 101 Public Policy Think Tank

สรวิทย์ มา

นักวิจัย 101PUB – 101 Public Policy Think Tank
X

สรวิทย์ มา

นักวิจัย 101PUB – 101 Public Policy Think Tank

สรัช สินธุประมา

นักวิจัย 101PUB – 101 Public Policy Think Tank

ติดต่อ : taoverymuch@gmail.com
X

สรัช สินธุประมา

นักวิจัย 101PUB – 101 Public Policy Think Tank

Recruitment

'วันโอวัน' มุ่งมั่นทำงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้อย่างมีคุณภาพบนวิถีการทำงานแบบมืออาชีพ
เรามองหาเพื่อนร่วมงานที่เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยความรู้
สนุกกับการสื่อสารงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์
และมุ่งมั่นในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประกอบตัดสินใจอย่างดีที่สุด
หากคุณคิดว่า 'ใช่' และอยากร่วมงานกับเรา ติดต่อทีมงาน 'วันโอวัน' ได้เลย!

คลิกเพื่อสมัครงานหรือฝึกงาน

สำหรับผู้สนใจส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ใน The101.world ในรูปแบบบทความ บทสัมภาษณ์ สารคดี วิดีโอ ภาพถ่าย
อินโฟกราฟิก และงานสื่อสารความรู้ในรูปแบบอื่นๆ สามารถส่งผลงานมาได้ที่

contact.the101world@gmail.com

Collaboration

‘วันโอวัน’ มุ่งมั่นทำงานสื่อสารความรู้ที่มีคุณภาพสูง เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมงานที่มีจุดมุ่งหมายและมุมมองเดียวกันกับเรา

หากคุณคิดว่าใช่และอยากร่วมงานกับเรา เราพร้อมยินดีต้อนรับเข้าสู่โลก ‘วันโอวัน’

คลิกเพื่อสมัครงานหรือฝึกงาน

หากคุณต้องการส่งผลงานทั้งในรูปแบบงานเขียน งานภาพ และงานสื่อสารความรู้ในรูปแบบอื่นๆ ใน The101.world

สามารถส่งรายละเอียดมาได้ที่

contact.the101world@gmail.com

Advertorial

'วันโอวัน' สนใจความรู้ที่รายล้อมอยู่รอบตัว
ทั้งเหตุการณ์รอบโลก การเมือง เศรษฐกิจ ประเด็นสังคม ไลฟ์สไตล์และวัฒนธรรม

'วันโอวัน' ทำงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้ในหลากหลายรูปแบบ ผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม

สนใจติดต่อโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มของ 'วันโอวัน'

ส่งรายละเอียดเพื่อขอเรทการ์ดได้ ที่นี่

Project

‘วันโอวัน’ มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ งานเพิ่มพลังความรู้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และงานวิจัยนโยบายสาธารณะ ในรูปแบบต่างๆ เช่น

– บริหารโปรเจ็กต์จัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยนำเสนอผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น รายการโทรทัศน์และออนไลน์ เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย อินโฟกราฟิก ภาพถ่ายเชิงข่าวและสารคดี คลิปความรู้ อีเวนท์ความรู้ เสวนาสาธารณะ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
– ผลิตสารคดี ที่มุ่งให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และร่วมนำความเปลี่ยนแปลงสู่สังคม
– ทำงานวิจัยและพัฒนาข้อมูล เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการสื่อสารความรู้ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ

สนใจทำงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้ ร่วมกับ ‘วันโอวัน’ สามารถติดต่อได้ที่

คุณสุภาวดี โทร. 065-9872886 อีเมล  jmint.sk@gmail.com

ตัวอย่างผลงานของเรา

งานจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ

งานผลิตสารคดี และคลิปความรู้

งานวิจัยและพัฒนาข้อมูล