โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

การจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะว่าด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะแนวใหม่ เช่น Policy Lab กับการออกแบบนโยบายสาธารณะ ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ภายใต้โครงการ Thailand Policy Lab (ห้องปฏิบัติการนโยบาย) จัดตั้งโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) และ UNDP

ตัวอย่างงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้

Thailand Policy Lab : มิติใหม่แห่งนโยบายสาธารณะ เมื่อพื้นที่ในการออกแบบนโยบายคือการฟังเสียงของ ‘ประชาชน’

ทำความรู้จักห้องปฏิบัติการนโยบาย (Policy Lab) แห่งแรกของไทย ในชื่อ Thailand Policy Lab ที่มุ่งใช้กระบวนการออกแบบนโยบายแนวใหม่เพื่อตอบโจทย์โลกที่เปลี่ยนไป พร้อมเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

อ่านเนื้อหาได้ ที่นี่

เขย่ากรอบราชการไทย ยกระดับนโยบายสาธารณะ ในโลกที่เปลี่ยนแปลง กับ Renaud Meyer ผู้แทน UNDP ประจำประเทศไทย

สนทนากับ Renaud Meyer ผู้แทน UNDP ประจำประเทศไทย มองนโยบายสาธารณะของไทยที่ถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยน พร้อมคุยถึงความริเริ่ม Thailand Policy Lab ที่มุ่งหวังจุดประกายพลิกโฉมกระบวนการนโยบายสาธารณะของไทย

อ่านเนื้อหาได้ ที่นี่