สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

การจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะสำหรับโครงการวิจัยภายใต้กรอบประเด็นการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Research Issues: SRI) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตัวอย่างประเด็นสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้ เช่น การต่อต้านคอร์รัปชัน ความเป็นธรรมทางสังคม การหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การปฏิรูประบบเรียนรู้ และความมั่นคงทางอาหาร โดยสร้างสรรค์สื่อความรู้หลากหลายรูปแบบทั้งบทความ บทสัมภาษณ์ และคลิปวิดีโอ ภายใต้เว็บไซต์ Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคมไทย

เว็บไซต์ Knowledge Farm – ฟาร์มรู้ สู่สังคมไทย

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม เป็นเว็บไซต์เผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สู่สังคมวงกว้างในรูปแบบที่สร้างสรรค์ เข้าใจง่าย อ่านสนุก และมีสไตล์ เพื่อผลักดันให้ความรู้ส่งผลสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคม

Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของโครงการการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  เริ่มดำเนินการในปี 2559 โดยมุ่งเน้นไปที่กรอบประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การสร้างสรรค์การเรียนรู้และปฏิรูปการศึกษา ความมั่นคงทางอาหารและความปลอดภัยของอาหาร การต่อต้านคอร์รัปชัน ความเป็นธรรมทางสังคม และการหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง

รู้จักเว็บไซต์ได้ ที่นี่

ตัวอย่างผลงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้

เรื่องสยองการศึกษาไทย

หนังสั้นว่าด้วยปัญหาและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจากชุดงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ชวนเปิดประเด็นว่าด้วยปัญหาพร้อมเสนอทางออกของระบบการศึกษาของไทยทั้งปัญหาเชิงโครงสร้าง ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาคุณภาพครู ปัญหาคุณภาพโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียน รวมไปถึงปัญหาเรื่องหลักสูตร

THE TRAP ฝ่าวิกฤตกับดักรายได้ปานกลาง

หนังสั้นบอกเล่าปัญหากับดักรายได้ปานกลางของไทยจากชุดงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เนื้อหาของหนังสั้นจะพาไปหาคำตอบว่ากับดักรายได้ปานกลางคืออะไร? ทำไมประเทศไทยถึงติดอยู่ในกับดัก? และอะไรคือกุญแจที่ช่วยให้เราหลุดพ้นจากกับดักนี้?

ทำไมคนไทยขี้โกง

คลิปความรู้เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมการโกงผ่านเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมด้วยการทดลอง พัฒนาเนื้อหาจากงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผลิตโดย SIAM lab, WHY NOT Social Enterprise และ 101

เศรษฐกิจสีน้ำเงิน

คลิปความรู้เรื่องเศรษฐกิจสีน้ำเงิน (Blue Economy) ในฐานะพลังใหม่ของการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจไทย พัฒนาเนื้อหาจากชุดงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ผลิตโดย Eyedropper Fill และ 101

เว็บไซต์ Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม

Recruitment

'วันโอวัน' มุ่งมั่นทำงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้อย่างมีคุณภาพบนวิถีการทำงานแบบมืออาชีพ
เรามองหาเพื่อนร่วมงานที่เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยความรู้
สนุกกับการสื่อสารงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์
และมุ่งมั่นในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประกอบตัดสินใจอย่างดีที่สุด
หากคุณคิดว่า 'ใช่' และอยากร่วมงานกับเรา ติดต่อทีมงาน 'วันโอวัน' ได้เลย!

คลิกเพื่อสมัครงานหรือฝึกงาน

สำหรับผู้สนใจส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ใน The101.world ในรูปแบบบทความ บทสัมภาษณ์ สารคดี วิดีโอ ภาพถ่าย
อินโฟกราฟิก และงานสื่อสารความรู้ในรูปแบบอื่นๆ สามารถส่งผลงานมาได้ที่

[email protected]

Collaboration

‘วันโอวัน’ มุ่งมั่นทำงานสื่อสารความรู้ที่มีคุณภาพสูง เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมงานที่มีจุดมุ่งหมายและมุมมองเดียวกันกับเรา

หากคุณคิดว่าใช่และอยากร่วมงานกับเรา เราพร้อมยินดีต้อนรับเข้าสู่โลก ‘วันโอวัน’

คลิกเพื่อสมัครงานหรือฝึกงาน

หากคุณต้องการส่งผลงานทั้งในรูปแบบงานเขียน งานภาพ และงานสื่อสารความรู้ในรูปแบบอื่นๆ ใน The101.world

สามารถส่งรายละเอียดมาได้ที่

[email protected]

Advertorial

'วันโอวัน' สนใจความรู้ที่รายล้อมอยู่รอบตัว
ทั้งเหตุการณ์รอบโลก การเมือง เศรษฐกิจ ประเด็นสังคม ไลฟ์สไตล์และวัฒนธรรม

'วันโอวัน' ทำงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้ในหลากหลายรูปแบบ ผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม

สนใจติดต่อโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มของ 'วันโอวัน'

ส่งรายละเอียดเพื่อขอเรทการ์ดได้ ที่นี่

Project

‘วันโอวัน’ มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ งานเพิ่มพลังความรู้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และงานวิจัยนโยบายสาธารณะ ในรูปแบบต่างๆ เช่น

– บริหารโปรเจ็กต์จัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยนำเสนอผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น รายการโทรทัศน์และออนไลน์ เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย อินโฟกราฟิก ภาพถ่ายเชิงข่าวและสารคดี คลิปความรู้ อีเวนท์ความรู้ เสวนาสาธารณะ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
– ผลิตสารคดี ที่มุ่งให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และร่วมนำความเปลี่ยนแปลงสู่สังคม
– ทำงานวิจัยและพัฒนาข้อมูล เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการสื่อสารความรู้ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ

สนใจทำงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้ ร่วมกับ ‘วันโอวัน’ สามารถติดต่อได้ที่

คุณสุภาวดี โทร. 065-9872886 อีเมล  [email protected]

ตัวอย่างผลงานของเรา

งานจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ

งานผลิตสารคดี และคลิปความรู้

งานวิจัยและพัฒนาข้อมูล

Project

‘วันโอวัน’ มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ งานเพิ่มพลังความรู้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และงานวิจัยนโยบายสาธารณะ ในรูปแบบต่างๆ เช่น

– บริหารโปรเจ็กต์จัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยนำเสนอผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น รายการโทรทัศน์และออนไลน์ เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย อินโฟกราฟิก ภาพถ่ายเชิงข่าวและสารคดี คลิปความรู้ อีเวนท์ความรู้ เสวนาสาธารณะ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
– ผลิตสารคดี ที่มุ่งให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และร่วมนำความเปลี่ยนแปลงสู่สังคม
– ทำงานวิจัยและพัฒนาข้อมูล เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการสื่อสารความรู้ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ

สนใจทำงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้ ร่วมกับ ‘วันโอวัน’ สามารถติดต่อได้ที่

คุณสุภาวดี โทร. 065-9872886 อีเมล  [email protected]

ตัวอย่างผลงานของเรา

งานจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ

งานผลิตสารคดี และคลิปความรู้

งานวิจัยและพัฒนาข้อมูล