หนังสือความรู้

Innerscape : เมื่อศิลปะด้านในเปลี่ยน ‘เรา’ และ ‘โลก’ ด้วยความงาม

101 ร่วมกับ โครงการศิลปะด้านในเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพสำหรับผู้ทำงานด้านเด็กปฐมวัย ภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำหนังสือความรู้รวมบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กในแง่มุมต่างๆ

สัมผัสความงามภายในตัว ‘เรา’ และสำรวจ ‘โลก’ ของการพัฒนาเด็กผ่านสุนทรียภาพจากเรื่องราวของครูอนุบาล ครูดนตรี นักศิลปะบำบัด และแพทย์ ในแนวทางมนุษยปรัชญา

หลักประกันสุขภาพที่รัก

101 จัดทำหนังสือ ‘หลักประกันสุขภาพที่รัก’ ของ นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ซึ่งรวบรวมจากบทความในคอลัมน์ ‘หลักประกันสุขภาพที่รัก’ ทางเว็บไซต์ The101.world สนับสนุนการจัดทำหนังสือโดย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

หนังสือ ‘หลักประกันสุขภาพที่รัก’ ของนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ว่าด้วยชีวิตจริงของผู้ป่วย หมอ ระบบสาธารณสุข รัฐ และสังคมไทย ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

หนังสือ ‘หลักประกันสุขภาพที่รัก’ เล่มนี้ คือเรื่องเล่าว่าด้วยแก่นความคิดและจิตวิญญาณของระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย รวบรวมจากบทความในคอลัมน์ ‘หลักประกันสุขภาพที่รัก’ ของ นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์สื่อความรู้สร้างสรรค์ The101.world ระหว่างปี พ.ศ. 2561-2563

อ่านเนื้อหาทั้งหมดได้ ที่นี่

คู่มือพลเมืองดิจิทัล

101 จัดทำหนังสือ คู่มือพลเมืองดิจิทัล ร่วมกับ กูเกิล ประเทศไทย (Google Thailand) เขียนโดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง

ในโลกที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเพราะเทคโนโลยีดิจิทัล อินเทอร์เน็ตเปิดโอกาสมากมายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน แต่ก็มาพร้อมกับอันตรายรูปแบบใหม่ที่หลายคนไม่คุ้นเคย ‘คู่มือพลเมืองดิจิทัล’ จะช่วยให้เราเท่าทันความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โดยเสริมทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับโลกดิจิทัล บอกวิธีป้องกันไม่ให้ถูกหลอกหรือถูกล้วงเอาข้อมูลส่วนตัวในโลกออนไลน์ พร้อมกับแนะโอกาสใหม่ๆ ในทางธุรกิจ การเมือง และการพัฒนาตนเอง ไปจนถึงการปลูกสำนึกความเป็นพลเมืองที่รู้จักสิทธิและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

ไม่ว่าท้ายสุดโลกดิจิทัลจะเคลื่อนไปทางไหน จะดีกว่าไหมถ้าเรารู้ว่าจะรับมืออย่างไร เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่เราอยากเห็น เพราะเราทุกคนคือ พลเมืองดิจิทัล

อ่านเนื้อหาทั้งหมดได้ ที่นี่

Recruitment

'วันโอวัน' มุ่งมั่นทำงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้อย่างมีคุณภาพบนวิถีการทำงานแบบมืออาชีพ
เรามองหาเพื่อนร่วมงานที่เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยความรู้
สนุกกับการสื่อสารงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์
และมุ่งมั่นในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประกอบตัดสินใจอย่างดีที่สุด
หากคุณคิดว่า 'ใช่' และอยากร่วมงานกับเรา ติดต่อทีมงาน 'วันโอวัน' ได้เลย!

คลิกเพื่อสมัครงานหรือฝึกงาน

สำหรับผู้สนใจส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ใน The101.world ในรูปแบบบทความ บทสัมภาษณ์ สารคดี วิดีโอ ภาพถ่าย
อินโฟกราฟิก และงานสื่อสารความรู้ในรูปแบบอื่นๆ สามารถส่งผลงานมาได้ที่

[email protected]

Collaboration

‘วันโอวัน’ มุ่งมั่นทำงานสื่อสารความรู้ที่มีคุณภาพสูง เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมงานที่มีจุดมุ่งหมายและมุมมองเดียวกันกับเรา

หากคุณคิดว่าใช่และอยากร่วมงานกับเรา เราพร้อมยินดีต้อนรับเข้าสู่โลก ‘วันโอวัน’

คลิกเพื่อสมัครงานหรือฝึกงาน

หากคุณต้องการส่งผลงานทั้งในรูปแบบงานเขียน งานภาพ และงานสื่อสารความรู้ในรูปแบบอื่นๆ ใน The101.world

สามารถส่งรายละเอียดมาได้ที่

[email protected]

Advertorial

'วันโอวัน' สนใจความรู้ที่รายล้อมอยู่รอบตัว
ทั้งเหตุการณ์รอบโลก การเมือง เศรษฐกิจ ประเด็นสังคม ไลฟ์สไตล์และวัฒนธรรม

'วันโอวัน' ทำงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้ในหลากหลายรูปแบบ ผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม

สนใจติดต่อโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มของ 'วันโอวัน'

ส่งรายละเอียดเพื่อขอเรทการ์ดได้ ที่นี่

Project

‘วันโอวัน’ มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ งานเพิ่มพลังความรู้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และงานวิจัยนโยบายสาธารณะ ในรูปแบบต่างๆ เช่น

– บริหารโปรเจ็กต์จัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยนำเสนอผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น รายการโทรทัศน์และออนไลน์ เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย อินโฟกราฟิก ภาพถ่ายเชิงข่าวและสารคดี คลิปความรู้ อีเวนท์ความรู้ เสวนาสาธารณะ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
– ผลิตสารคดี ที่มุ่งให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และร่วมนำความเปลี่ยนแปลงสู่สังคม
– ทำงานวิจัยและพัฒนาข้อมูล เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการสื่อสารความรู้ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ

สนใจทำงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้ ร่วมกับ ‘วันโอวัน’ สามารถติดต่อได้ที่

คุณสุภาวดี โทร. 065-9872886 อีเมล  [email protected]

ตัวอย่างผลงานของเรา

งานจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ

งานผลิตสารคดี และคลิปความรู้

งานวิจัยและพัฒนาข้อมูล

Project

‘วันโอวัน’ มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ งานเพิ่มพลังความรู้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และงานวิจัยนโยบายสาธารณะ ในรูปแบบต่างๆ เช่น

– บริหารโปรเจ็กต์จัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยนำเสนอผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น รายการโทรทัศน์และออนไลน์ เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย อินโฟกราฟิก ภาพถ่ายเชิงข่าวและสารคดี คลิปความรู้ อีเวนท์ความรู้ เสวนาสาธารณะ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
– ผลิตสารคดี ที่มุ่งให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และร่วมนำความเปลี่ยนแปลงสู่สังคม
– ทำงานวิจัยและพัฒนาข้อมูล เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการสื่อสารความรู้ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ

สนใจทำงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้ ร่วมกับ ‘วันโอวัน’ สามารถติดต่อได้ที่

คุณสุภาวดี โทร. 065-9872886 อีเมล  [email protected]

ตัวอย่างผลงานของเรา

งานจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ

งานผลิตสารคดี และคลิปความรู้

งานวิจัยและพัฒนาข้อมูล