สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะว่าด้วยนโยบายเด็ก เยาวชน และครอบครัวในโลกยุคใหม่ ร่วมกับ สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก 4) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตัวอย่างประเด็นสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้ เช่น สวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า, ความหมายและคุณค่าของครอบครัวในโลกใหม่, ปัญหาวัยรุ่นร่วมสมัย, การสร้างความสมดุลระหว่างงานและครอบครัว, ครอบครัวยุคดิจิทัล และแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

ตัวอย่างงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้

หยอดกระปุกอนาคต ด้วยสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า

เมื่อสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า คือการลงทุนเพื่ออนาคตที่คุ้มค่าที่สุดอย่างหนึ่งที่รัฐไทยจะทำได้ ชวนทำความเข้าใจการลงทุนแห่งอนาคตนี้ในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม

ดูเนื้อหาทั้งหมดได้ ที่นี่

Digital joins ‘My Family’ ครอบครัวยุคหน้าจอ ดิจิทัลขออยู่ด้วย

สำรวจโลกใหม่ของครอบครัวยุคดิจิทัล วิธีใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน ก้าวทันเทรนด์ใหม่ๆ ในสังคม การใช้ชีวิตร่วมกับดิจิทัลในฐานะ ‘สมาชิกใหม่’ ของครอบครัว

ดูเนื้อหาทั้งหมดได้ ที่นี่

We are Youngster เพราะเจ็บจัดๆ เลยแสบสุดๆ

ทำความเข้าใจปรากฏการณ์วัยรุ่น ปัญหาในช่วงเวลาแห่งการเติบโต และสำรวจวิธีที่ช่วยให้พวกเขาก้าวเดินสู่อนาคตได้อย่างเต็มศักยภาพ 

ดูเนื้อหาทั้งหมดได้ ที่นี่

I LOVE MY JOB : คน (รัก) งาน และที่ทำงานในอนาคต

ร่วมสำรวจความเปลี่ยนแปลงในโลกการทำงานยุคใหม่ มองเทรนด์ในโลกการทำงานที่กำลังเกิดขึ้น และแนวทางปรับตัวรับมืออนาคต

ดูเนื้อหาทั้งหมดได้ ที่นี่

This is My Family: ครอบครัวไทยยุคไร้นิยาม

ชวนค้นหาคุณค่าความหมายของครอบครัว ว่าอะไรคือ ‘My Family’ และนโยบายครอบครัวแบบไหนที่จะทำให้สมาชิกทุกคนและสังคมมีความสุขไปด้วยกัน

ดูเนื้อหาทั้งหมดได้ ที่นี่

สนามเด็กเล็ก: ทุกข์หรือสุขของพ่อแม่

ในความเจ็บปวด-จุกอกของพ่อแม่ที่ลูกหลานถูกทำร้ายในโรงเรียน ใครคือผู้ร้ายที่ซ่อนอยู่ในน้ำตาเด็กน้อยเหล่านั้น ทำความเข้าใจเด็กเล็กในทุกมิติ ตั้งแต่การเลี้ยงลูกตามพัฒนาการเด็ก สำรวจ พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมไปถึงวิวาทะว่าด้วยการสอบเข้า ป.1

ดูเนื้อหาทั้งหมดได้ ที่นี่

Happy Family, Happy Workplace

หากคุณเป็นมนุษย์วัยทำงานที่รู้สึกว่ากำลังสูญเสีย Work-life balance ผลงานในซีรีส์นี้จะทำให้คุณเห็นภาพมากขึ้นว่าต้นตอของปัญหามาจากไหน

ดูเนื้อหาทั้งหมดได้ ที่นี่