องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

การจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะว่าด้วยแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการแก้มายาคติของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐต่อแรงงานต่างชาติที่เป็นผู้หญิง ร่วมกับ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

ตัวอย่างงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้

Call of Duty : หน้าที่เพื่อเพื่อนมนุษย์ ‘แรงงานข้ามชาติ’

ทัศนคติด้านลบต่อแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติหญิง สร้างกำแพงกั้นขวางพวกเขาบนถนนสู่ความสำเร็จ และการเข้าถึงบริการและสิทธิที่ควรได้รับ แม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้น แต่เราเชื่อว่าสังคมยังดีขึ้นได้มากกว่านี้ น่าอยู่สำหรับแรงงานข้ามชาติและคนทุกคนได้มากกว่านี้

Familiar Strangers: ‘แรงงานข้ามชาติ’ คนแปลกหน้าที่คุ้นเคย

ภาพจำและคำนิยามที่เราคุ้นชินอาจทำให้ ‘แรงงานข้ามชาติ’ กลายเป็นคนแปลกหน้า ถึงเวลาเริ่มเปิดใจทำความรู้จัก ‘คนแปลกหน้าที่คุ้นเคย’ เพื่อมองเห็นความจริงที่ว่า ‘เราทุกคนคือคนเท่ากัน’

อคติที่สร้างระยะห่างระหว่างคนไทยและแรงงานข้ามชาติ

อัลบั้มภาพที่ชวนย้อนมองอคติที่สร้างระยะห่างระหว่างคนไทยและแรงงานข้ามชาติ จนเรากลายเป็น ‘คนแปลกหน้า’ สำหรับกันและกัน

ดูเพิ่มเติม ที่นี่