กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

การจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะว่าด้วยสภาพปัญหาและแนวทางจัดการปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ทั้งในมิติการจัดการเรียนการสอน โครงสร้างเศรษฐกิจการเมือง นวัตกรรมการเรียนรู้ การออกแบบหลักสูตร และการศึกษาสายอาชีพ

ดูเนื้อหาทั้งหมดได้ ที่นี่

ตัวอย่างงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้

อะไรก็ ‘ช่าง’ : เปิดโลกการศึกษาสายอาชีพ พลิกนิยามใหม่เด็กอาชีวะ

ชวนเปิดโลกการศึกษาสายอาชีพอย่างรอบด้าน สำรวจความหลากหลายในโลกการศึกษาสายอาชีพ ฟังเสียงเด็กอาชีวะที่เลือกเดินตามความฝันของตัวเอง มองแนวทางใหม่ของการพัฒนาการศึกษาสายอาชีพในการรับมือโลกดิจิทัล

ดูเนื้อหาทั้งหมดได้ ที่นี่

เปิดคลาสเสมอภาค รื้อบทเรียนโควิด-19

ชวนคุณเปิดคลาสเรียนเพื่อความเสมอภาค ย้อนสำรวจความเปลี่ยนแปลงของโลกการศึกษาหลังโควิด-19 แนวทางและองค์ความรู้ในการจัดการศึกษาใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และหนทางไปสู่ระบบการศึกษาที่ดีกว่า

ดูเนื้อหาทั้งหมดได้ ที่นี่

การศึกษาไทย : เปลี่ยน ‘ความเหลื่อมล้ำ’ เป็น ‘ความเสมอภาค

สำรวจสถานการณ์ ข้อถกเถียง ความรู้ใหม่ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจากหลากหลายมุมมอง

ดูเนื้อหาทั้งหมดได้ ที่นี่