Tourism Trend Talk

เสวนาสาธารณะว่าด้วยเทรนด์โลกด้านการท่องเที่ยว ความท้าทายและการปรับตัวของวงการท่องเที่ยวไทยในโลกใหม่ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ดูเนื้อหาทั้งหมดได้ ที่นี่

ตัวอย่างเนื้อหา

ช่วงที่ 1 Tourism Trend Talk ครั้งที่ 1 “ท่องเที่ยวไทยในเทรนด์โลก”

การบรรยาย Tourism Trend Talk “ท่องเที่ยวไทยในเทรนด์โลก” โดย โตมร ศุขปรีชา บรรณาธิการอำนวยการนิตยสาร GM

ช่วงที่ 2 Tourism Trend Talk ครั้งที่ 1 “จับเทรนด์เป็นจุดขาย พลิกโอกาสท่องเที่ยวไทย”

ร่วมเสวนา
– ประพาฬรัตน์ ตงศิริ Executive Creative Planning Director เดอะ ลีโอเบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย
– ธเนศ จิระเสวกดิลก ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ divana spa และ Dii wellness med spa
– ณภัทร์ จรัสสุวิชากณิช Head of Business Strategy Google Thailand

ดำเนินรายการโดย ณัฎฐพัชร์ หวังวณิชพันธุ์

ช่วงที่ 1 Tourism Trend Talk ครั้งที่ 2 “New Urban Travelscape : โลกใหม่ของการท่องเที่ยวในเมือง”

การบรรยาย Tourism Trend Talk “New Urban Travelscape : โลกใหม่ของการท่องเที่ยวในเมือง” โดย นันทขว้าง สิรสุนทร นักเขียนและนักวิจารณ์ภาพยนตร์

ช่วงที่ 2 Tourism Trend Talk ครั้งที่ 2 “New Urban Travelscape : โลกใหม่ของการท่องเที่ยวในเมือง”

ร่วมเสวนา
– จิระนันท์ พิตรปรีชา ที่ปรึกษามิวเซียมสยาม
– พรสรร วิเชียรประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
– นันทขว้าง สิรสุนทร นักเขียนและนักวิจารณ์ภาพยนตร์

ดำเนินรายการโดย สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม)

ช่วงที่ 1 Tourism Trend Talk ครั้งที่ 3 “ท่องเที่ยวไซส์ใหญ่ เชียงใหม่รับได้แค่ไหน”

เปิดประเด็น “ท่องเที่ยวไซส์ใหญ่ เชียงใหม่รับได้แค่ไหน” โดย รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ช่วงที่ 2 Tourism Trend Talk ครั้งที่ 3 “ท่องเที่ยวไซส์ใหญ่ เชียงใหม่รับได้แค่ไหน”

ร่วมเสวนา
– ศุภวุฒิ บุญมหาธนากร ใจบ้านสตูดิโอ กลุ่มสถาปนิกชุมชนกับการฟื้นฟูเมืองอย่างยั่งยืน
– วชิรา รุธิรกนก Design Director จาก Rabbithood Studio
– ลี อายุ จือปา ผู้ก่อตั้งกาแฟ อาข่า อ่ามา

ดำเนินรายการโดย โตมร ศุขปรีชา

Tourism Trend Talk ครั้งที่ 4 “Gen Y กับ Lifestyle Tourism”

ช่วงที่ 1 : เปิดประเด็น “Gen Y กับ Lifestyle Tourism” โดย สิโรตม์ จิระประยูร เจ้าของร้านหนังสือ The Booksmith

ช่วงที่ 2 : เสวนา “Gen Y กับ Lifestyle Tourism” โดย

– ผศ.ดร.ณวิทย์ อ่องแสวงชัย อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

– ปิยะภรณ์ ธรรมปัญญา แม่ค้าร้านอาหารออนไลน์ และเจ้าของบริษัท กิ๋นลำกิ๋นดี จำกัด

– กฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการหอศิลปะบ้านจิม ทอมป์สัน

ดำเนินรายการโดย สิโรตม์ จิระประยูร

Recruitment

'วันโอวัน' มุ่งมั่นทำงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้อย่างมีคุณภาพบนวิถีการทำงานแบบมืออาชีพ
เรามองหาเพื่อนร่วมงานที่เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยความรู้
สนุกกับการสื่อสารงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์
และมุ่งมั่นในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประกอบตัดสินใจอย่างดีที่สุด
หากคุณคิดว่า 'ใช่' และอยากร่วมงานกับเรา ติดต่อทีมงาน 'วันโอวัน' ได้เลย!

คลิกเพื่อสมัครงานหรือฝึกงาน

สำหรับผู้สนใจส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ใน The101.world ในรูปแบบบทความ บทสัมภาษณ์ สารคดี วิดีโอ ภาพถ่าย
อินโฟกราฟิก และงานสื่อสารความรู้ในรูปแบบอื่นๆ สามารถส่งผลงานมาได้ที่

[email protected]

Collaboration

‘วันโอวัน’ มุ่งมั่นทำงานสื่อสารความรู้ที่มีคุณภาพสูง เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมงานที่มีจุดมุ่งหมายและมุมมองเดียวกันกับเรา

หากคุณคิดว่าใช่และอยากร่วมงานกับเรา เราพร้อมยินดีต้อนรับเข้าสู่โลก ‘วันโอวัน’

คลิกเพื่อสมัครงานหรือฝึกงาน

หากคุณต้องการส่งผลงานทั้งในรูปแบบงานเขียน งานภาพ และงานสื่อสารความรู้ในรูปแบบอื่นๆ ใน The101.world

สามารถส่งรายละเอียดมาได้ที่

[email protected]

Advertorial

'วันโอวัน' สนใจความรู้ที่รายล้อมอยู่รอบตัว
ทั้งเหตุการณ์รอบโลก การเมือง เศรษฐกิจ ประเด็นสังคม ไลฟ์สไตล์และวัฒนธรรม

'วันโอวัน' ทำงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้ในหลากหลายรูปแบบ ผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม

สนใจติดต่อโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มของ 'วันโอวัน'

ส่งรายละเอียดเพื่อขอเรทการ์ดได้ ที่นี่

Project

‘วันโอวัน’ มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ งานเพิ่มพลังความรู้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และงานวิจัยนโยบายสาธารณะ ในรูปแบบต่างๆ เช่น

– บริหารโปรเจ็กต์จัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยนำเสนอผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น รายการโทรทัศน์และออนไลน์ เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย อินโฟกราฟิก ภาพถ่ายเชิงข่าวและสารคดี คลิปความรู้ อีเวนท์ความรู้ เสวนาสาธารณะ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
– ผลิตสารคดี ที่มุ่งให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และร่วมนำความเปลี่ยนแปลงสู่สังคม
– ทำงานวิจัยและพัฒนาข้อมูล เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการสื่อสารความรู้ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ

สนใจทำงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้ ร่วมกับ ‘วันโอวัน’ สามารถติดต่อได้ที่

คุณสุภาวดี โทร. 065-9872886 อีเมล  [email protected]

ตัวอย่างผลงานของเรา

งานจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ

งานผลิตสารคดี และคลิปความรู้

งานวิจัยและพัฒนาข้อมูล

Project

‘วันโอวัน’ มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ งานเพิ่มพลังความรู้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และงานวิจัยนโยบายสาธารณะ ในรูปแบบต่างๆ เช่น

– บริหารโปรเจ็กต์จัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยนำเสนอผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น รายการโทรทัศน์และออนไลน์ เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย อินโฟกราฟิก ภาพถ่ายเชิงข่าวและสารคดี คลิปความรู้ อีเวนท์ความรู้ เสวนาสาธารณะ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
– ผลิตสารคดี ที่มุ่งให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และร่วมนำความเปลี่ยนแปลงสู่สังคม
– ทำงานวิจัยและพัฒนาข้อมูล เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการสื่อสารความรู้ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ

สนใจทำงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้ ร่วมกับ ‘วันโอวัน’ สามารถติดต่อได้ที่

คุณสุภาวดี โทร. 065-9872886 อีเมล  [email protected]

ตัวอย่างผลงานของเรา

งานจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ

งานผลิตสารคดี และคลิปความรู้

งานวิจัยและพัฒนาข้อมูล