เดิน-ส่อง-ย่าน

กิจกรรมเดินสำรวจเมือง สำรวจย่านต่างๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อตั้งคำถามกับการพัฒนาย่านสู่การเป็นย่านเดินได้-เดินดี แบบมีส่วนร่วมโดยประชาชน ร่วมกับ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง หรือ Urban Design and Development Center (UddC)