วัฒนธรรมชุบแป้งทอด ชุด ‘ปฏิรูปประเทศไทยด้วยคำถาม’

รายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอดชุดพิเศษ มุ่งสำรวจมิติเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรมของประเด็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย เช่น ประชาธิปไตย คอร์รัปชัน ความมั่นคง ความรุนแรง สื่อมวลชน หนี้ครัวเรือน เป็นต้น ออกอากาศทางไทยพีบีเอส

ดูรายการทั้งหมดได้ ที่นี่

ตัวอย่างรายการ

โกงไปไม่โต

ชวนสำรวจวัฒนธรรมคอร์รัปชันในสังคมไทย มุ่งสำรวจว่า คอร์รัปชันคืออะไรกันแน่ ทำไมคนเราถึงคอร์รัปชัน  การคอร์รัปชันแบบไม่รู้ตัวมีจริงหรือ และร่วมกันตอบปัญหาใหญ่ว่า ทำไมที่ผ่านมาการแก้คอร์รัปชันไทยถึงล้มเหลว และหากเราจะเอาชนะการคอร์รัปชัน เราต้องทำอย่างไร

หลากหลายในความมั่นคง

รัฐไทยมักดำเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ โดยอ้างความมั่นคงของรัฐเสมอ ซึ่งมักมีกรอบจำกัดอยู่เพียงแค่ความมั่นคงทางการทหาร ไม่ต้องพูดถึงว่า มันอาจจะเป็นคนละเรื่องกับความมั่นคงของคนในรัฐ

คำถามคือ ความมั่นคงแบบนี้ตอบโจทย์โลกที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ และมีความเป็นได้แบบอื่นๆ หรือเปล่า

ร่วมค้นหาความหมายอันหลายหลากของความมั่นคง ทำอย่างไรให้ความมั่นคงและเสรีภาพของประชาชนเดินเคียงคู่กัน

วัฒนะ…ทำนา

ชวนสำรวจสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทย มองการเปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรกรรมผ่านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ที่รายล้อมรอบเมล็ดข้าว

ทำไมข้าวถึงมีความสำคัญกับประเทศชาติจนถึงขั้นมีคำกล่าวที่ว่า สิ้นนาสิ้นชาติ ชาวนาทุกวันนี้คือใคร? และมีความเป็นอยู่อย่างไร ?

ทำไมเราต้องช่วยชาวนา ?