… is coming

สารคดีสำรวจเทรนด์ใหม่รอบโลก ผลกระทบต่อไทย และโอกาสใหม่ทางธุรกิจและอาชีพสำหรับคนรุ่นใหม่ “โอกาสอยู่รอบตัวคุณ คุณเห็นอะไร?” สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) ออกอากาศทางช่อง ONE

ดูรายการทั้งหมดได้ ที่นี่

ตัวอย่างรายการ

Biking is coming

เวลาคุณเห็น 2 ล้อ กับอีก 1 นักปั่นคุณเห็นอะไร?

บางคนเห็นแค่คนขี่จักรยาน

บางคนเห็นธุรกิจที่เกี่ยวกับจักรยาน

และบางคนเห็นของแฟชั่นที่จะขายให้กับนักปั่นเหล่านั้น

“โอกาส”ที่มาพร้อมเทรนด์จักรยานจะมีอะไรบ้าง

Aging is coming

บางคนคิดว่าสังคมสูงวัยเป็นปัญหา เป็นภาระของประเทศ แต่ถ้าเราพลิกมุม มองเห็น ‘โอกาส’ ที่ซ่อนอยู่ในสังคมสูงวัย เศรษฐกิจสีเงินนี้อาจเป็นอนาคต และขุมทรัพย์ทางธุรกิจที่สำคัญ

Megatrend is coming

เมื่อกระแสโลกกำลังเปลี่ยนคนทั้งโลก คุณเห็นโอกาสอะไร? เมืองใหม่ เทคโนโลยีใหม่ ผู้สูงวัยยุคใหม่ ความหลากหลายใหม่ นวัตกรรมใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพดีวิถีใหม่ การแบ่งปันรูปแบบใหม่ การเชื่อมต่อแบบใหม่ ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดปรากฏการณ์เปลี่ยนโลกอย่างไร