ณ : บ้านของเขา เรื่องของเราทุกคน

สารคดีว่าด้วย “ชีวิต” (เส้นทางการพัฒนา) ของชุมชนอันหลากหลายในแต่ละพื้นที่ โดยนำเสนอผ่าน “บ้าน” แต่ละแบบ และเรื่องเล่าของการต่อสู้รอบๆ บ้านหลังนั้น เช่น บ้านมั่นคง บ้านชุมชนแออัด บ้านป่า บ้านริมคลอง เป็นต้น

สนับสนุนการผลิตโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) เครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแห่งชาติ (คทช.) ร่วมสร้างสรรค์สารคดีโดย The 101 percent, Eyedropper Fill, B-Floor, ชาติฉกาจ ไวกวี และยานแม่ (MotherShip) ออกอากาศทางช่อง NOW 26

ดูรายการทั้งหมดได้ ที่นี่

ตัวอย่างรายการ

เสียงของคลอง

ในเมืองใหญ่คลองเป็นอะไรได้หลายหลาก ตั้งแต่ตลาด ทางสัญจร สถานที่หย่อนใจ แต่สำหรับคนริมคลองแล้ว คลองไม่ใช่อื่นใด นอกจากเป็น ‘บ้าน’ ของพวกเขา

หลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 ชาวบ้านริมคลองลาดพร้าวประมาณ 70,000 คนต้องย้ายออกจาก ‘บ้าน’ ของตัวเอง เพราะ ‘คลองลาดพร้าว’ กำลังจะถูกแปลงสภาพให้กลายเป็น ‘ทางระบายน้ำ’ เพื่อเป็นหนึ่งในเครื่องมือปกปักรักษาพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน

บ้านริมคลองลาดพร้าวกำลังจะถูกไล่รื้อ … ‘เสียง’ ของเครื่องจักรดังกลบ ‘เสียง’ ของชาวบ้านริมคลองเหล่านั้น เขาเลือกที่จะไม่พูด หรือเราต่างหากเลือกที่จะไม่ได้ยิน

ขบวนการคนจนเมือง

B-floor Theatre กลุ่มละครเวทีแนววิพากษ์สังคมจะพาพวกเราไปเข้าใจ ‘พวกเขา’ ในฐานะ ‘ขบวนการคนจนเมือง’ ให้มากขึ้น ร่วมสำรวจและสัมผัสการต่อสู้เพื่อรักษาบ้านหลังสุดท้าย และยืนหยัดในความเป็นคนของตนเอง

บางที อาจทำให้พวกเราเข้าใจได้ว่า ทำไม “บ้านของเขา จึงเป็นเรื่องของเราทุกคน”

ย้ายรัง

ในสังคมบิดเบี้ยว ชีวิตสบายๆ ของคนกลุ่มหนึ่งมักแลกมาด้วยความยากลำบากของคนอีกกลุ่มอยู่เสมอ ไม่ว่าความลำบากนั้นจะหมายถึงเรื่องใหญ่อย่างการจากบ้านเกิดมาเป็นแรงงานรับจ้างค่าแรงต่ำในเมือง หรือเรื่องรูปธรรมอย่างการสละที่ซุกหัวนอน ไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือไม่ ในนามแห่ง ‘ความเจริญของเมือง’ ก็ตาม

ชาวชุมชนพระราม 6 เป็นหนึ่งในนั้น พวกเขาต้องย้ายบ้านไม่ต่ำกว่า 4 ครั้งในรอบ 3 ปี เพื่อรถไฟฟ้าสายสีแดงที่ ‘คนกรุงเทพมหานคร’ (น่าสนใจว่าคำนี้นับรวมใคร หรือคัดใครทิ้งไปบ้าง?) เฝ้ารอคอย

วิถีชีวิตและความสะดวกสบายของคนเมืองถูกสร้างทับบนอะไร และใครบ้าง

ของที่ถูกทิ้ง คนที่ถูกขว้าง

เมื่อ ชาติฉกาจ ไวกวี ลงพื้นที่ ณ ชุมชนกองขยะหนองแขม

ในขณะที่เมืองบริโภคอย่างมากมายราวกับว่าทรัพยากรที่ใช้ไม่มีวันหมด คนจำนวนไม่น้อยกลับต้องยังชีพด้วยขยะที่เมืองทิ้งไว้

สำหรับ ‘ชุมชนกองขยะหนองแขม’ ภูเขาขยะที่กรุงเทพทิ้งไว้อย่างไร้ค่า คือแหล่งที่มารายได้และอาชีพ กระทั่งกลายเป็น ‘บ้าน’ ทั้งในเชิงกายภาพและในความผูกพัน

Recruitment

'วันโอวัน' มุ่งมั่นทำงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้อย่างมีคุณภาพบนวิถีการทำงานแบบมืออาชีพ
เรามองหาเพื่อนร่วมงานที่เชื่อมั่นในการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยความรู้
สนุกกับการสื่อสารงานวิชาการอย่างสร้างสรรค์
และมุ่งมั่นในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประกอบตัดสินใจอย่างดีที่สุด
หากคุณคิดว่า 'ใช่' และอยากร่วมงานกับเรา ติดต่อทีมงาน 'วันโอวัน' ได้เลย!

คลิกเพื่อสมัครงานหรือฝึกงาน

สำหรับผู้สนใจส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ใน The101.world ในรูปแบบบทความ บทสัมภาษณ์ สารคดี วิดีโอ ภาพถ่าย
อินโฟกราฟิก และงานสื่อสารความรู้ในรูปแบบอื่นๆ สามารถส่งผลงานมาได้ที่

[email protected]

Collaboration

‘วันโอวัน’ มุ่งมั่นทำงานสื่อสารความรู้ที่มีคุณภาพสูง เรากำลังมองหาเพื่อนร่วมงานที่มีจุดมุ่งหมายและมุมมองเดียวกันกับเรา

หากคุณคิดว่าใช่และอยากร่วมงานกับเรา เราพร้อมยินดีต้อนรับเข้าสู่โลก ‘วันโอวัน’

คลิกเพื่อสมัครงานหรือฝึกงาน

หากคุณต้องการส่งผลงานทั้งในรูปแบบงานเขียน งานภาพ และงานสื่อสารความรู้ในรูปแบบอื่นๆ ใน The101.world

สามารถส่งรายละเอียดมาได้ที่

[email protected]

Advertorial

'วันโอวัน' สนใจความรู้ที่รายล้อมอยู่รอบตัว
ทั้งเหตุการณ์รอบโลก การเมือง เศรษฐกิจ ประเด็นสังคม ไลฟ์สไตล์และวัฒนธรรม

'วันโอวัน' ทำงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้ในหลากหลายรูปแบบ ผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม

สนใจติดต่อโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มของ 'วันโอวัน'

ส่งรายละเอียดเพื่อขอเรทการ์ดได้ ที่นี่

Project

‘วันโอวัน’ มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ งานเพิ่มพลังความรู้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และงานวิจัยนโยบายสาธารณะ ในรูปแบบต่างๆ เช่น

– บริหารโปรเจ็กต์จัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยนำเสนอผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น รายการโทรทัศน์และออนไลน์ เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย อินโฟกราฟิก ภาพถ่ายเชิงข่าวและสารคดี คลิปความรู้ อีเวนท์ความรู้ เสวนาสาธารณะ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
– ผลิตสารคดี ที่มุ่งให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และร่วมนำความเปลี่ยนแปลงสู่สังคม
– ทำงานวิจัยและพัฒนาข้อมูล เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการสื่อสารความรู้ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ

สนใจทำงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้ ร่วมกับ ‘วันโอวัน’ สามารถติดต่อได้ที่

คุณสุภาวดี โทร. 065-9872886 อีเมล  [email protected]

ตัวอย่างผลงานของเรา

งานจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ

งานผลิตสารคดี และคลิปความรู้

งานวิจัยและพัฒนาข้อมูล

Project

‘วันโอวัน’ มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ งานเพิ่มพลังความรู้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และงานวิจัยนโยบายสาธารณะ ในรูปแบบต่างๆ เช่น

– บริหารโปรเจ็กต์จัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยนำเสนอผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น รายการโทรทัศน์และออนไลน์ เว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย อินโฟกราฟิก ภาพถ่ายเชิงข่าวและสารคดี คลิปความรู้ อีเวนท์ความรู้ เสวนาสาธารณะ สื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น
– ผลิตสารคดี ที่มุ่งให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และร่วมนำความเปลี่ยนแปลงสู่สังคม
– ทำงานวิจัยและพัฒนาข้อมูล เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการสื่อสารความรู้ในรูปแบบและช่องทางต่างๆ

สนใจทำงานสร้างสรรค์และสื่อสารความรู้ ร่วมกับ ‘วันโอวัน’ สามารถติดต่อได้ที่

คุณสุภาวดี โทร. 065-9872886 อีเมล  [email protected]

ตัวอย่างผลงานของเรา

งานจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ

งานผลิตสารคดี และคลิปความรู้

งานวิจัยและพัฒนาข้อมูล