ส่อง.โอกาส.สร้าง.อาชีพ – OKMD

งานวิจัยในซีรีส์ความรู้ “ส่อง.โอกาส.สร้าง.อาชีพ” ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “โอกาสในการสร้างรายได้และประกอบอาชีพของคนไทย” ของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) มุ่งสำรวจ 4 เทรนด์ใหญ่ ได้แก่ Aging Society, Urbanization, Womenomics และ New Generation

ดูเนื้อหาทั้งหมดได้ที่นี่

ส่อง.โอกาส.สร้าง.อาชีพ #1 : Aging Society – part 1 ผลการสำรวจและวิจัย

นำเสนอผลการสำรวจและวิจัยฯ เรื่อง Aging Society โดย ปกป้อง จันวิทย์ และกฤติกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์

อ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ ที่นี่

ส่อง.โอกาส.สร้าง.อาชีพ #1 : Aging Society – part 2 เสวนา “พลิกสังคมผู้สูงอายุเป็นโอกาสทางธุรกิจ

ร่วมเสวนา
– นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ ผู้ริเริ่มโครงการเวลเนส ซิตี้ เมืองผู้สูงอายุ จ.พระนครศรีอยุธยา
– อุมาพันธ์ เจริญยิ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคลและการธนาคาร
– ณัฐนรี ชุมมานนท์ ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ OXO Good Grips เครื่องครัวสำหรับทุกคน

อ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ ที่นี่

ส่อง.โอกาส.สร้าง.อาชีพ #2 : Urbanization – part 1 ผลการสำรวจและวิจัย

นำเสนอผลการสำรวจและวิจัยฯ โดย โตมร ศุขปรีชา และสมคิด พุทธศรี

อ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ ที่นี่

ส่อง.โอกาส.สร้าง.อาชีพ #2 : Urbanization – part 2 “มองการขยายตัวของเมืองเป็นโอกาสทางธุรกิจ

ร่วมเสวนา
– นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC)
– วรัตต์ วิจิตรวาทการ เจ้าของร้าน Roast Coffee&Eatery และ Roots Coffee Roaster
– ปรีห์กมล จันทรนิจกร ผู้ก่อตั้ง Ma:D พื้นที่สำหรับผู้ประกอบการสังคม

อ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ ที่นี่

ส่อง.โอกาส.สร้าง.อาชีพ #3 : Womenomics – part 1 ผลการสำรวจและวิจัย

นำเสนอผลการสำรวจและวิจัยฯ โดย ภัทชา ด้วงกลัด

อ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ ที่นี่

ส่อง.โอกาส.สร้าง.อาชีพ #3 : Womenomics – part 2 “มองเศรษฐกิจพลังผู้หญิงเป็นโอกาสทางธุรกิจ

ร่วมเสวนา
– กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– กรกนก สว่างรวมโชค เจ้าของแบรนด์รองเท้าและกระเป๋าสตรี Shuberry
– Haprem Doova ซีอีโอบริษัท Whatnews ประเทศไทย ผู้บริหารเว็บไซต์ moxy.com

อ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ ที่นี่

ส่อง.โอกาส.สร้าง.อาชีพ #4 : New Generation “การเปลี่ยนแปลงและโอกาสที่มาพร้อมกับคนรุ่นใหม่”

งานวิจัยโดย กฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์

อ่านงานวิจัยฉบับเต็มได้ ที่นี่