OKMD Knowledge Festival มันส์สมอง

มหกรรมความรู้ระดับประเทศ OKMD Knowledge Festival กิจกรรมความรู้เขย่าสมอง ทั้งเวิร์คช็อปสร้างสรรค์ และทอล์กบนเวทีโรงละครความจุหนึ่งพันที่นั่ง ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD)

Menn

April 19, 2022

Shift Happens : พลิกธุรกิจให้ทันวันพรุ่งนี้

ยกมหกรรมความรู้เข้าโรงละครความจุหนึ่งพันที่นั่ง ทอล์กเขย่าความคิดว่าด้วยการทำธุรกิจในโลกใหม่อย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล ร่วมกับ ดีแทค (DTAC)

the101percent

April 18, 2022

Digital Dialogue ถกอนาคตดิจิทัลไทย

เสวนาสาธารณะว่าด้วยอนาคตสังคมไทยในโลกดิจิทัล ครอบคลุมหลากหลายมิติทั้งเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

the101percent

April 17, 2022

Tourism Trend Talk

เสวนาสาธารณะว่าด้วยเทรนด์โลกด้านการท่องเที่ยว ความท้าทายและการปรับตัวของวงการท่องเที่ยวไทยในโลกใหม่ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

the101percent

April 15, 2022

เดิน-ส่อง-ย่าน

กิจกรรมเดินสำรวจเมือง สำรวจย่านต่างๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อตั้งคำถามกับการพัฒนาย่านสู่การเป็นย่านเดินได้-เดินดี แบบมีส่วนร่วมโดยประชาชน ร่วมกับ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)

the101percent

April 14, 2022