TEAM

กษิดิ์เดช คำพุช

นักวิจัย 101PUB

ติดต่อ : [email protected]

กษิดิ์เดชมีความสนใจด้านคณิตศาสตร์และสถิติ รักการศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ เชื่อมั่นในศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจสังคมให้มากยิ่งขึ้น