TEAM

วงศ์พันธ์ อมรินทร์เทวา

บรรณาธิการ The101.world

ติดต่อ : [email protected]

บรรณาธิการ The101.world อดีตผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทยและญี่ปุ่น

วงศ์พันธ์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านเอเชียศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง สิงคโปร์

วงศ์พันธ์ชอบเปิดโลกกว้างให้ตัวเองด้วยการอ่านหนังสือ ดูหนัง และท่องเที่ยว และรักที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ผู้คน