เดิน-ส่อง-ย่าน

รายละเอียด

กิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่างศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) และ ‘วันโอวัน’ ที่ชวนออกมาเดินสำรวจเมือง สำรวจย่านต่างๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อตั้งคำถามกับการพัฒนาย่านที่มุ่งสู่การเป็นย่านเดินได้-เดินดี ร่วมไปถึงช่วยส่งเสริมให้คนเมืองพร้อมที่จะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาย่าน พัฒนาเมือง

ผลงานของทีมวันโอวัน

ให้คำปรึกษา ออกแบบเนื้อหาและความคิดสร้างสรรค์ และออกแบบกิจกรรมกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตัวอย่างผลงาน