พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

 

1892_2

รายละเอียด

“พิพิธภัณฑ์เมืองอุดร” ตั้งอยู่ที่อาคารราชินูทิศ ซึ่งเป็นอาคารโบราณ 2 ชั้น รูปทรงแบบตะวันตก สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการบูรณะอาคารและปรับปรุงการจัดแสดงเนื้อหาใหม่ทั้งหมด

ผลงานของทีมวันโอวัน

วิจัยและพัฒนาเนื้อหา สร้างสรรค์วิธีการเล่าเรื่อง และบทบรรยายภายในพิพิธภัณฑ์

ช่วงเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน

ตัวอย่างผลงาน

udonmuseum_1

udonmuseum_2

udonmuseum_3