THE TRAP ฝ่าวิกฤตกับดักรายได้ปานกลาง

รายละเอียด

หนังสั้นสั้นบอกเล่าปัญหากับดักรายได้ปานกลางของไทยจากชุดงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เนื้อหาของหนังสั้นจะพาไปหาคำตอบว่ากับดักรายได้ปานกลางคืออะไร? ทำไมประเทศไทยถึงติดอยู่ในกับดัก? และอะไรคือกุญแจที่ช่วยให้เราหลุดพ้นจากกับดักนี้?

ผลงานของทีมวันโอวัน

ควบคุมการผลิต ดูแลการผลิต พัฒนาบทและเนื้อหา และครีเอทีฟ

คลิปผลงาน