เรื่องสยองการศึกษาไทย

รายละเอียด

หนังสั้นว่าด้วยปัญหาและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจากชุดงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ชวนเปิดประเด็นว่าด้วยปัญหาพร้อมเสนอทางออกของระบบการศึกษาของไทยทั้งปัญหาเชิงโครงสร้าง ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาคุณภาพครู ปัญหาคุณภาพโรงเรียนและผู้อำนวยการ รวมไปถึงปัญหาเรื่องหลักสูตร

ผลงานของทีมวันโอวัน

ควบคุมการผลิต ดูแลการผลิต พัฒนาบทและเนื้อหา และครีเอทีฟ

คลิปผลงาน