THAIDIGIZEN – พลเมืองดิจิทัล

รายละเอียด

การจัดทำสื่อความรู้เรื่องพลเมืองดิจิทัล ร่วมกับ กูเกิล (ประเทศไทย) เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุดทักษะและความรู้ การรักษาความปลอดภัย สิทธิและความรับผิดชอบ รวมไปถึงโอกาสและความท้าทายแห่งยุคสมัย ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการก้าวเข้าสู่พลเมืองดิจิทัลที่สมบูรณ์

ผลงานของทีมวันโอวัน

จัดทำเว็บไซต์ THAIDIGIZEN – พลเมืองดิจิทัล ผลิตคู่มือพลเมืองดิจิทัล และผลิตคลิปความรู้

ผลงาน

เว็บไซต์ THAIDIGIZEN – พลเมืองดิจิทัล  

– คู่มือพลเมืองดิจิทัล ดาวน์โหลด ที่นี่

– คลิปความรู้ ‘I’m สมร 4.0: ปรับตัวให้รอดในยุคดิจิทัล’