สยามวาระ

รายละเอียด

รายการสารคดีเชิงวิเคราะห์ที่อธิบายปรากฎการณ์ของสังคมไทยในบริบทโลก ดำเนินรายการโดยภิญโญ ไตรสุริยธรรมา ปกป้อง จันวิทย์ สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ และชลณัฏฐ์ โกยกุล

ผลงานของทีมวันโอวัน

วิจัยและพัฒนาเนื้อหา ครีเอทีฟ และบทสารคดี (บางตอน เช่น วิกฤตเศรษฐกิจโลก วิกฤตเศรษฐกิจไทย (ตอนที่ 1 และ 2) จักรยานกับประชาธิปไตย ก้าวข้ามเศรษฐกิจปลาใหญ่กินปลาเล็ก โรงเรียนทางเลือก ความทุกข์โดยสังเกต เป็นต้น)

ช่วงเวลาออกอากาศ

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 จนถึงเดือนธันวาคม 2555 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ตัวอย่าง

สยามวาระ ตอน วิกฤตเศรษฐกิจโลก วิกฤตเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 1 ออกอากาศ 24 ตุลาคม 2555

สยามวาระ ตอน วิกฤตเศรษฐกิจโลก วิกฤตเศรษฐกิจไทย ตอนที่ 2 ออกอากาศ 31 ตุลาคม 2555

สยามวาระ ตอน จักรยานกับประชาธิปไตย ออกอากาศ 3 สิงหาคม 2555