สารคดี ณ : บ้านของเขา เรื่องของเราทุกคน

รายละเอียด

สารคดีว่าด้วย “ชีวิต” (เส้นทางการพัฒนา) ของชุมชนอันหลากหลายในแต่ละพื้นที่ โดยนำเสนอผ่าน “บ้าน” แต่ละแบบ และเรื่องเล่าของการต่อสู้รอบๆ บ้านหลังนั้น เช่น บ้านมั่นคง บ้านชุมชนแออัด บ้านป่า บ้านริมคลอง เป็นต้น

สนับสนุนการผลิตโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) (พอช.) ร่วมสร้างสรรค์สารคดีโดย The 101 percent, Eyedropper Fill, B-Floor และยานแม่

ผลงานของทีมวันโอวัน

ควบคุมการผลิต วิจัยและพัฒนาเนื้อหา ครีเอทีฟ และบทสารคดี(บางตอน)

ช่วงเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2560