สารคดี ณ : บ้านของเขา เรื่องของเราทุกคน

รายละเอียด

สารคดีว่าด้วย “ชีวิต” (เส้นทางการพัฒนา) ของชุมชนอันหลากหลายในแต่ละพื้นที่ โดยนำเสนอผ่าน “บ้าน” แต่ละแบบ และเรื่องเล่าของการต่อสู้รอบๆ บ้านหลังนั้น เช่น บ้านมั่นคง บ้านชุมชนแออัด บ้านป่า บ้านริมคลอง เป็นต้น

สนับสนุนการผลิตโดย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) เครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแห่งชาติ (คทช.) ร่วมสร้างสรรค์สารคดีโดย The 101 percent, Eyedropper Fill,B-Floor, ชาตฉกาจ ไวกวี และยานแม่ (MotherShip)

ผลงานของทีมวันโอวัน

ควบคุมการผลิต วิจัยและพัฒนาเนื้อหา ครีเอทีฟ และบทสารคดี(บางตอน)

ช่วงเวลาออกอากาศ

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 จนถึงเดือนกรกฎาคม 2560

ตัวอย่าง

ทีเซอร์รายการ

สารคดี ณ ตอน เสียงของคลอง สร้างสรรค์โดย 101

สารคดี ณ ตอน ย้ายรัง สร้างสรรค์โดย Eyedropper Fill

สารคดี ณ ตอน ข้างหลังภาพ ข้างหลังเมือง สร้างสรรค์โดย B-Floor

สารคดี ณ ตอน ข้างหลังภาพ ข้างหลังเมือง สร้างสรรค์โดย ชาตฉกาจ ไวกวี

สารคดี ณ ตอน โฮมเมด : อาหาร บ้าน เรา สร้างสรรค์โดย ยานแม่ (MotherShip)