OKMD Workshop Knowledge Festival 2017 “มันส์สมอง”

รายละเอียด

งานเวิร์กช็อปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหกรรมความรู้ครั้งที่ 6 “มันส์สมอง: LET’S PLAY WITH KNOWLEDGE” โดยงานเวิร์กช็อปประกอบไปด้วยสองช่วง

ช่วงที่ 1: อร่อยศาสตร์
เปิดมุมมองความรู้เรื่องอาหารผ่านศาสตร์ต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ศิลปศาสตร์ โดยทีมงาน 101 นำทีมโดย โตมร ศุขปรีชา x สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมทักษะในการมองโลกด้วย ‘แว่นตา’ ที่หลากหลายโดยใช้อาหารเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้เกิดการนำความรู้และทักษะสร้างสรรค์ไปประยุกษ์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ช่วงที่ 2: ปรุงความรู้ให้อร่อย
เปิดสูตรลับ วิธีทำคอนเทนต์ให้อร่อยโดนใจ โดย ทีปกร วุฒิวิทยามงคล x โตมร ศุขปรีชา

สัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมทักษะในการจัดการความรู้ทั้งในมิติของการคัดสรรเนื้อหาและการสื่อสารเนื้อหาให้โดนใจคนผ่านช่องทางที่หลากหลาย

ผลงานของทีมวันโอวัน

ควบคุมการจัดงาน ออกแบบและสร้างสรรค์รูปแบบการจัดงาน คัดสรรหัวข้อและวิทยากร

ตัวอย่าง