โรงเรียนไท

รายละเอียด

ตลาดวิชาสาธารณะสำหรับ “ดับความกระหายของราษฎรที่แสวงหาความรู้” ในโลกออนไลน์ โรงเรียนไทเป็นชุมชนการเรียนรู้ที่เปิดกว้างสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ส่งเสริมการเข้าถึงและแลกเปลี่ยนความรู้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ ห้องเรียนสาธารณะ และเว็บไซต์โรงเรียนไท

ผลงานของทีมวันโอวัน

ควบคุมการผลิต วิจัยและพัฒนาเนื้อหา และครีเอทีฟ

ช่วงเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 ทางเว็บไซต์โรงเรียนไท www.libertyschool.in.th

ตัวอย่าง

ทีเซอร์รายการ

ตอน “สู้กับคอร์รัปชัน เรื่องเพ้อเจ้อที่ต้องเริ่มจริงจังเสียที” โดย บรรยง พงษ์พานิช

ตอน “ความหมาย คุณค่า และความสวยงามของประชาธิปไตย” โดย ประจักษ์ ก้องกีรติ

ตอน “การปฏิรูประบบการศึกษาไทย” โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์