รู้ทันความไม่รู้เรื่องสุขภาพ

รายละเอียด

โครงการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะเรื่องสุขภาพ ร่วมกับ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) เพื่อทำให้แพทย์ คนไข้ ญาติคนไข้ สังคม และสื่อสารมวลชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ ‘ความรู้’ และ ‘ความไม่รู้’ ด้านสุขภาพ ลดช่องว่างด้านความรู้ ข้อมูล และความคาดหวังระหว่างแพทย์และประชาชน และชี้แจงข้อมูลและข้อเท็จจริงต่อกรณีการบิดเบือนข้อมูล

ผลงานของทีมวันโอวัน

ผลิตเนื้อหาที่ผ่านการจัดการความรู้ที่เข้าใจง่ายขึ้นในรูปแบบต่างๆ เช่น รายงานขนาดสั้น อินโฟกราฟิก บทสัมภาษณ์  คลิปความรู้ เป็นต้น

ผลงาน

– ดูเนื้อหาในประเด็นสุขภาพทั้งหมด  ที่นี่

 

– คลิปความรู้: 9 เรื่องที่ควรรู้ก่อนคลอด
คลิป stop motion ที่สรุปเนื้อหาความแตกต่างระหว่างการผ่าคลอดกับการคลอดธรรมชาติ ร่วมกับทีม Teaspoon studio และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

 

– คลิปความรู้: ชุดเครื่องมือ 5 คำถาม ช่วยถามหมอ
คลิปความรู้ขนาดสั้นเพื่อรณรงค์เรื่องสิทธิของผู้ป่วย ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายด้วยอนิเมชั่นและอินโฟกราฟิก