ครูไทยท้อ ขอลาโลก

รายละเอียด

คลิปความรู้ที่พาไปสำรวจปัญหาครูไทยและทางออกปัญหาครูไทย และระบบการศึกษาของไทย รูปแบบการนำเสนอ (mood and tone) จะแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกจะเป็นตัว แสดงพูดถึงปัญหาครูไทยในลักษณะตัดพ้อกับโลกโซเชียล ระบายชีวิตครูของตัวเองที่ตั้งใจดีแต่ทำอะไรไม่ค่อยได้ จากนั้นในช่วงที่ 2 จะพูดถึงทางออกของปัญหา โดยนำเสนอในรูปแบบละครเพลง ทำนองของบท เพลงจะสร้างความหวัง สดใส เปี่ยมพลัง ส่วนเนื้อเพลงจะเล่าทางออกปัญหาครูไทยที่อยู่บนฐานงานวิจัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลงานของทีมวันโอวัน

ควบคุมการผลิต ดูแลการผลิต พัฒนาบทและเนื้อหา และครีเอทีฟ

คลิปผลงาน