ยกระดับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทย

รายละเอียด

การจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะประเด็นความยุติธรรมทางอาญาในกลุ่มเด็กและสตรี หลักนิติธรรม  นโยบายด้านกระบวนการยุติธรรม ร่วมกับ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ผลงานของทีมวันโอวัน

ผลิตเนื้อหาที่ผ่านการจัดการความรู้ที่เข้าใจง่ายขึ้นในรูปแบบต่างๆ เช่น รายงานขนาดสั้น อินโฟกราฟิก บทสัมภาษณ์  คลิปความรู้  สารคดีเชิงภาพ (Photo Essay) เป็นต้น

ตัวอย่างผลงาน

– บทความ Open Data และ AI กับก้าวใหม่ของการสร้างรัฐและสังคมที่ดีกว่า อ่านเพิ่มเติม ที่นี่

 

– อินโฟกราฟิก Blockchain เพื่อความโปร่งใส: เราทำอะไรได้บ้าง ดูเพิ่มเติม ที่นี่

 

– บทความ เด็ก และ อาชญากรรมที่เกิดบนก้อนเมฆ อ่านเพิ่มเติม ที่นี่

 

 

ดูเนื้อหา การยกระดับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทย ทั้งหมด ที่นี่