วัฒนธรรมชุบแป้งทอด ชุด ‘ปฏิรูปประเทศไทยด้วยคำถาม’

รายละเอียด

รายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอดชุดพิเศษ มุ่งสำรวจมิติเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรมของประเด็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย เช่น ประชาธิปไตย คอร์รัปชั่น ความมั่นคง ความรุนแรง สื่อมวลชน หนี้ครัวเรือน เป็นต้น

ผลงานของทีมวันโอวัน

ควบคุมการผลิต วิจัยและพัฒนาเนื้อหา ครีเอทีฟ และบทสารคดี

ช่วงเวลาออกอากาศ

ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 จนถึงเดือนธันวาคม 2558 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ตัวอย่าง

ทีเซอร์รายการ

วัฒนธรรมชุบแป้งทอด ตอน โกงไปไม่โต ออกอากาศวันที่ 16 กันยายน 2559

วัฒนธรรมชุบแป้งทอด ตอน หลากหลายในความมั่นคง ออกอากาศวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

วัฒนธรรมชุบแป้งทอด ตอน วัฒนะ…ทำนา ออกอากาศวันที่ 2 ธันวาคม 2559