หนังสือ หยดน้ำในกองไฟ

รายละเอียด

หนังสือเล่มของ สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม) ว่าด้วยประชาธิปไตย สันติภาพ และการอยู่ร่วมกันของสังคมไทย

“เมื่อเรามองเห็น ‘เสรีภาพ’ ของผู้อื่น  เมื่อเราเรียกร้อง ‘ความเสมอภาค’ ให้กับคนที่แตกต่าง  เมื่อนั้นสังคมจะมี ‘ภราดรภาพ’ คือความเป็นพี่เป็นน้องกัน และนั่นคือ ‘สังคมประชาธิปไตย’ ” (นิ้วกลม)

คำนำโดย วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ และประจักษ์ ก้องกีรติ

จัดจำหน่ายโดย บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด

ราคา 160 บาท

Print