ชุดเครื่องมือ 5 คำถาม ช่วยถามหมอ

รายละเอียด

คลิปความรู้ขนาดสั้นเพื่อรณรงค์เรื่องสิทธิของผู้ป่วย ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายด้วยอนิเมชั่นและอินโฟกราฟิก

ผลงานของทีมวันโอวัน

ควบคุมการผลิต พัฒนาบทและเนื้อหา ถ่ายทำ ตัดต่อ และกราฟิก

คลิปผลงาน