Choose Yourself

รายละเอียด

คลิปแนะแนวนักเรียนมัธยมปลายรูปแบบใหม่ พบ 15 อาชีพในฝันบนเส้นทางค้นหาตัวเอง สร้างสรรค์โดย “วันโอวัน” และ “RAP IS NOW”

ผลงานของทีมวันโอวัน

ควบคุมการผลิต วิจัยและพัฒนาเนื้อหา และร่วมออกแบบและสร้างสรรค์

choose yourself