เศรษฐกิจสีน้ำเงิน

รายละเอียด

คลิปความรู้เรื่องสังคมสูงวัยจากชุดงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่พาไปรู้จักกับเศรษฐกิจสีน้ำเงินว่าคืออะไร? มาจากไหน? และจะสร้างโอกาสอะไร?

“เศรษฐกิจสีน้ำเงิน” ผลิตโดย Eye On Field x 101 ควบคุมการผลิตโดย Knowledge Farm – ฟาร์มรู้สู่สังคม อำนวยการผลิตโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลงานของทีมวันโอวัน

ควบคุมการผลิต พัฒนาเนื้อหา

คลิปผลงาน