สมรภูมิบนท้องถนน

รายละเอียด

คลิปเรื่องสั้น ‘สมรภูมิบนท้องถนน’ สร้างสรรค์ผลงานร่วมกับศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) ที่ชี้ให้เห็นว่าในแต่ละปีคนไทยเสียชีวิตบนท้องถนนกว่าสองหมื่นราย จำเป็นที่สังคมไทยจะต้องตื่นตัวในการลดการตายบนท้องถนนให้เป็นศูนย์โดยการลงทุนส่งเสริมการลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน

ผลงานของทีมวันโอวัน

ควบคุมการผลิต ดูแลการผลิต พัฒนาบทและเนื้อหา อินโฟกราฟิก และครีเอทีฟ

คลิปผลงาน