ไม่ได้แก่ แค่สูงวัย

รายละเอียด

คลิปความรู้เรื่องสังคมสูงวัยจากชุดงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ชวนตั้งคำถามว่าใครคือผู้สูงวัยยุคใหม่ในโลกที่เปลี่ยนไป? สังคมสูงวัยเป็น ‘ภาระ’ หรือ ‘โอกาส’ ของสังคมเศรษฐกิจไทย? สังคมไทยต้องคิดเรื่องอะไร เพื่อรับมือกับสังคมสูงวัยบ้าง? ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ  คนไทยมีความมั่นคงทางการเงิน และครอบครัวไทยอยู่ดีมีสุข?

ผลงานของทีมวันโอวัน

ควบคุมการผลิต พัฒนาบทและเนื้อหา และครีเอทีฟ

คลิปผลงาน