9 เรื่องที่ควรรู้ก่อนคลอด

รายละเอียด

คลิป stop motion ที่สรุปเนื้อหาความแตกต่างระหว่างการผ่าคลอดกับการคลอดธรรมชาติ ร่วมกับทีม Teaspoon studio และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะความรู้ด้านสุขภาพ ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

ผลงานของทีมวันโอวัน

ควบคุมการผลิต ดูแลการผลิต พัฒนาบทและเนื้อหา และครีเอทีฟ

คลิปผลงาน