ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)

ผลงานร่วม

– กิจกรรม เดิน-ส่อง-ย่าน

กิจกรรมที่ชวนออกมาเดินสำรวจเมือง สำรวจย่านต่างๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อตั้งคำถามกับการพัฒนาย่านที่มุ่งสู่การเป็นย่านเดินได้-เดินดี ร่วมไปถึงช่วยส่งเสริมให้คนเมืองพร้อมที่จะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาย่าน พัฒนาเมือง