สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลงานร่วม

– โครงการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

นำความรู้จากงานวิจัยของ สกว. ลงจากหิ้ง โดยสื่อสารความรู้สู่สังคมวงกว้างอย่างสร้างสรรค์ มีดีไซน์ หลากหลายรูปแบบ ในหลายช่องทาง เพื่อผลักดันให้ความรู้ส่งผลสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคม

– หนังสั้น “The Trap: ฝ่าวิกฤตกับดักรายได้ปานกลาง”

หนังสั้นบอกเล่าปัญหากับดักรายได้ปานกลางของไทย

– คลิปความรู้ “เศรษฐกิจสีน้ำเงิน”

คลิปความรู้ที่พาไปรู้จักกับการจัดการทรัพยากรทางทะเลในฐานะพื้นที่ใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจ

– คลิปความรู้ “ครูไทยท้อ ขอลาโลก”

คลิปความรู้ที่พาไปสำรวจปัญหาครูไทยและทางออกปัญหาครูไทย และระบบการศึกษาของไทย รูปแบบการนำเสนอ (mood and tone) จะแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกจะเป็นตัว แสดงพูดถึงปัญหาครูไทยในลักษณะตัดพ้อกับโลกโซเชียล ระบายชีวิตครูของตัวเองที่ตั้งใจดีแต่ทำอะไรไม่ค่อยได้ จากนั้นในช่วงที่ 2 จะพูดถึงทางออกของปัญหา โดยนำเสนอในรูปแบบละครเพลง ทำนองของบท เพลงจะสร้างความหวัง สดใส เปี่ยมพลัง ส่วนเนื้อเพลงจะเล่าทางออกปัญหาครูไทยที่อยู่บนฐานงานวิจัยสกว.

– หนังสั้น “เรื่องสยองการศึกษาไทย”

หนังสั้นว่าด้วยปัญหาและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาจากชุดงานวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ชวนเปิดประเด็นว่าด้วยปัญหาพร้อมเสนอทางออกของระบบการศึกษาของไทยทั้งปัญหาเชิงโครงสร้าง ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาคุณภาพครู ปัญหาคุณภาพโรงเรียนและผู้อำนวยการ รวมไปถึงปัญหาเรื่องหลักสูตร

– คลิปความรู้ “ไม่ได้แก่ แค่สูงวัย”

คลิปความรู้เรื่องสังคมสูงวัยจากชุดงานวิจัยของ สกว. ที่ชวนตั้งคำถามว่าใครคือผู้สูงวัยยุคใหม่ในโลกที่เปลี่ยนไป? สังคมสูงวัยเป็น ‘ภาระ’ หรือ ‘โอกาส’ ของสังคมเศรษฐกิจไทย? สังคมไทยต้องคิดเรื่องอะไร เพื่อรับมือกับสังคมสูงวัยบ้าง? ทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพ  คนไทยมีความมั่นคงทางการเงิน และครอบครัวไทยอยู่ดีมีสุข?