การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ผลงานร่วม

– งานเสวนาสาธารณะ “Tourism Trend Talk”

ครั้งที่ 1 “ท่องเที่ยวไทยในเทรนด์โลก”

ครั้งที่ 2 “New Urban Travelscape : โลกใหม่ของการท่องเที่ยวในเมือง”

ครั้งที่ 3 “ท่องเที่ยวไซส์ใหญ่ เชียงใหม่รับได้แค่ไหน”

ครั้งที่ 4 “Gen Y กับ Lifestyle Tourism”