TK Park

ผลงานร่วม

– Choose Yourself

คลิปแนะแนวนักเรียนมัธยมปลายรูปแบบใหม่ พบ 15 อาชีพในฝันบนเส้นทางค้นหาตัวเอง สร้างสรรค์โดย “วันโอวัน” และ “RAP IS NOW”