มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.)

ผลงานร่วม

– การจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ

เพื่อสร้างความรู้เท่าทัน ‘ความไม่รู้ด้านสุขภาพ’

– คลิปความรู้ ‘9 เรื่องที่ควรรู้ก่อนคลอด’

คลิป stop motion ที่สรุปเนื้อหาความแตกต่างระหว่างการผ่าคลอดกับการคลอดธรรมชาติ ร่วมกับทีม Teaspoon studio และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความรู้เท่าทัน ‘ความไม่รู้ด้านสุขภาพ’ ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

– คลิปความรู้ ‘ชุดเครื่องมือ 5 คำถาม ช่วยถามหมอ’

คลิปความรู้ขนาดสั้นที่สรุปเนื้อหา 5 ประเด็นที่ผู้ป่วยควรถามหมอก่อนรับการรักษา ที่เข้าใจง่ายด้วยอนิเมชั่นและอินโฟกราฟิก