สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)(OKMD)

ผลงานร่วม

– รายการ “… is coming”

สารคดีสำรวจเทรนด์ใหม่ในโลก ผลกระทบต่อไทย และโอกาสใหม่ทางธุรกิจ สนับสนุนโดย OKMD ออกอากาศทางช่อง ONE HD

– งานวิจัย “โครงการศึกษาองค์ความรู้เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทย” (ภายใต้โครงการ ส่อง.โอกาส.สร้าง.อาชีพ) และเสวนาสาธารณะ Trend Talk “มองเทรนด์ เห็นโอกาส” 4 หัวข้อ

ครั้งที่ 1 Aging Society “พลิกสังคมผู้สูงอายุเป็นโอกาสทางธุรกิจ”

ครั้งที่ 2 Urbanization “มองการขยายตัวของเมืองเป็นโอกาสทางธุรกิจ”

ครั้งที่ 3 Womenomics “มองเศรษฐกิจพลังผู้หญิงเป็นโอกาสทางธุรกิจ”

ครั้งที่ 4 New Generation “มองคนรุ่นใหม่เป็นโอกาสทางธุรกิจ”

– งาน OKMD Knowledge Festival ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “LET’S PLAY WITH KNOWLEDGE”

Workshop มันส์สมอง … อร่อยศาสตร์ และ ปรุงความรู้ให้อร่อย

งานสัมมนาประจำปี OKMD Knowledge Festival 2017

– งาน OKMD Knowledge Festival ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด “ความรู้คือโอกาส: ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อโอกาสในอนาคต (Learning Revolution for Future Opportunities)”

Workshop มันส์สมอง … มันส์ไปกับความคิดและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

งานสัมมนาประจำปี OKMD Knowledge Festival 2016

– คลิปความรู้ “skills ที่คุณคู่ควร: แนะนำทักษะสำคัญในโลกศตวรรษที่ 21”

คลิปสั้นสำหรับคนรุ่นใหม่ เกี่ยวกับอาชีพใหม่และทักษะใหม่ ในโลกธุรกิจใหม่

– คลิปความรู้ “Choose Yourself”

คลิปแนะแนวนักเรียนมัธยมปลายรูปแบบใหม่ พบ 15 อาชีพในฝันบนเส้นทางค้นหาตัวเอง สร้างสรรค์โดย “วันโอวัน” และ “RAP IS NOW”