ธนาคารกสิกรไทย

ผลงานร่วม

– รายการ “นักสืบ SME”

รายการความรู้รูปแบบใหม่เพื่อพัฒนาธุรกิจ SME ร่วมกับโครงการ SME Webinar ธนาคารกสิกรไทย

– คลิปความรู้ “เอสเอ็มอี รู้แล้วรอด”

คลิปความรู้ขนาดสั้นเติมเต็มความรู้พื้นฐานทางธุรกิจสำหรับ SME ชัดเจนตรงประเด็น เข้าใจง่ายด้วยอินโฟกราฟิกและแอนิเมชั่น

– คลิปโฆษณา “K SME ตัวช่วยธุรกิจ”

คลิปโฆษณาสั้นเกี่ยวกับบริการทางการเงินของธนาคารกสิกรไทยที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจอย่างรอบด้าน