สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

ผลงานร่วม

– สารคดี “ณ” : บ้านของเขา เรื่องของเราทุกคน

สารคดีบันทึกชีวิตของคนธรรมดาและบ้านของเขา สำรวจ 13 เรื่องราว 13 ชุมชน 13 เส้นทางการพัฒนา ที่จะทำให้ผู้ชมเข้าใจปัญหาความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างของสังคมไทย