สถาบันอาศรมศิลป์

ผลงานร่วม

– รายการ “เมืองน่ารักษ์”

สารคดีสร้างสรรค์ มุ่งสำรวจองค์ความรู้และบทเรียนจากการอนุรักษ์ย่านเก่าและเมืองเก่าในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยทำให้ผู้ชมมองเห็น “ชีวิต” ของย่านเก่าและเมืองเก่าในกระแสโลกใหม่