TEAM

ปกป้อง จันวิทย์

ผู้ร่วมก่อตั้ง ประธานกรรมการบริหารของวันโอวัน และบรรณาธิการบริหาร The101.world ผู้รักสนุกกับการวิ่งเล่นอยู่ในโลกแห่งความรู้ผ่านหลายบทบาท ทั้งนักวิชาการ นักวิจัย นักจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ บรรณาธิการ คอลัมนิสต์ และผู้ดำเนินรายการ

ปกป้องผ่านประสบการณ์ทำงานด้านความรู้มาอย่างหลากหลาย เช่น อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2542-2559) ที่ปรึกษาด้านการวิจัยและที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) (พ.ศ. 2555-2558) หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบหนังสือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หัวหน้าโครงการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ของ สกว. (พ.ศ. 2558-2561) บรรณาธิการอำนวยการสำนักพิมพ์ openworlds (พ.ศ. 2553-2560) และบรรณาธิการอำนวยการสำนักพิมพ์ bookscape (พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน) เป็นต้น

ติดต่อ: pokpongj(at)gmail.com

ประวัติส่วนตัว:

pokpong's cv

สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์

ผู้ร่วมก่อตั้งวันโอวัน นักเขียนยอดนิยม เจ้าของนามปากกา 'นิ้วกลม' ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ ครีเอทีฟ และผู้กำกับโฆษณามือรางวัล ผู้เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และมุมมองเฉียบคม ซึ่งสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโลกความคิดให้ผู้คนมากมาย

สราวุธผ่านประสบการณ์สร้างสรรค์งานโฆษณาที่บริษัทลีโอ เบอร์เนทท์ ประเทศไทย, บริษัท JWT ประเทศไทย, บริษัท TBWA เซี่ยงไฮ้ และบริษัท Friday Club ผลงานโฆษณาที่มีส่วนร่วมเคยได้รับรางวัล B.A.D. Awards, Adman, Cleo Awards, Media Awards, Adfest, Young Gun Awards และ Cannes Lion สำหรับผลงานด้านการเขียน สราวุธเป็นเจ้าของและบรรณาธิการสำนักพิมพ์ KOOB เป็นคอลัมนิสต์ในนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์, จีเอ็ม, อะเดย์, ขวัญเรือน, ไรเตอร์, สุดสัปดาห์, จีคิว และสารคดี และมีผลงานตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มร่วม 40 เล่ม นอกจากนั้น สราวุธยังเคยเป็นผู้ดำเนินรายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอด, รายการพื้นที่ชีวิต และรายการเป็น อยู่ คือ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ติดต่อ: roundfinger(at)the101percent.com

ประวัติส่วนตัว:

sarawut's cv

โตมร ศุขปรีชา

ผู้ร่วมก่อตั้ง ที่ปรึกษา The101.world บรรณาธิการ นักเขียน นักแปล ผู้มีประสบการณ์โดดเด่นในวงการนิตยสารและหนังสือ ผ่านบทบาทบรรณาธิการอำนวยการและบรรณาธิการบริหารนิตยสาร GM นานกว่า 20 ปี และบทบาทนักเขียนและนักแปล เจ้าของผลงานหนังสือเล่มกว่า 40 เล่ม โตมรยังเป็นคอลัมนิสต์ที่มีมุมมองลุ่มลึกคมคายและมีความรู้กว้างขวาง ทั้งเรื่องสังคมวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ ต่างประเทศ อาหาร ศิลปะ เทคโนโลยี

กล่าวสำหรับวงการโทรทัศน์ โตมรเป็นนักเขียนบทสารคดีโทรทัศน์ เช่น รายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอด, ... is coming และ "ณ" บ้านของเขา เรื่องของเราทุกคน และเป็นผู้ดำเนินรายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอด และ Status Story

ติดต่อ: tomorn(at)yahoo.com

ประวัติส่วนตัว:

tomorn's cv

สมคิด พุทธศรี

ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการด้านสร้างสรรค์ความรู้ บรรณาธิการ The101.world อดีตนักวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักวิจัยและพัฒนาข้อมูลรายการโทรทัศน์ เช่น รายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอด, สยามวาระ, ... is coming และ "ณ" บ้านของเขา เรื่องของเราทุกคน

สมคิดสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจจากมหาวิทยาลัยลุนด์ ประเทศสวีเดน สมคิดเคยเป็นคอลัมนิสต์ประจำเว็บไซต์สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ผู้แปลหนังสือ "ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจโลก: ความรู้ฉบับพกพา" จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ openworlds และเป็นหนึ่งในผู้เขียนหนังสือชุดโครงการสำรวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย สำนักงานปฏิรูป (สปร.)

ติดต่อ: somkid(at)the101percent.com

ประวัติส่วนตัว: 

somkid's cv

ภัทชา ด้วงกลัด

ผู้ร่วมก่อตั้งวันโอวัน อดีตนักวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักจัดการความรู้และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) และนักวิจัยและพัฒนาข้อมูลรายการโทรทัศน์ เช่น รายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอด, สยามวาระ, ... is coming, นักสืบเอสเอ็มอี และเอสเอ็มอี รู้แล้วรอด เป็นต้น

ภัทชาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านการพัฒนาจาก Institute of Social Studies of Erasmus University Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์ และด้านนโยบายสาธารณะจาก Central European University ประเทศฮังการี ภัทชาเคยเป็นคอลัมนิสต์ประจำเว็บไซต์สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า และเป็นหนึ่งในผู้เขียนหนังสือชุดโครงการสำรวจองค์ความรู้เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย สำนักงานปฏิรูป (สปร.)

ติดต่อ: patchar(at)the101percent.com

ประวัติส่วนตัว:

patchar's cv

วิโรจน์ สุขพิศาล

กรรมการผู้จัดการด้านบริหาร เว็บมาสเตอร์ The101.world อดีตนักวิจัยและนักจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

วิโรจน์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้านการจัดการความรู้และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจาก University of Southampton สหราชอาณาจักร ก่อนร่วมงานกับวันโอวัน วิโรจน์ดำรงตำแหน่งผู้จัดการงานจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ติดต่อ: aekecontu(at)gmail.com

ประวัติส่วนตัว:

wirot's cv

อดิศร เด่นสุธรรม

ผู้จัดการงานผลิตและสร้างสรรค์

อดิศรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทด้าน Applied Imagination in the Creative Industries จาก Central Saint Martins, College of Arts and Design, University of the Arts London สหราชอาณาจักร  ก่อนร่วมงานกับวันโอวัน อดิศรเคยมีประสบการณ์ทำงานด้านครีเอทีฟโฆษณาที่ TBWA THAILAND

อดิศรมีความสุขกับการได้คิดอะไรสนุกๆ และก็ยังสนุกเกินร้อยกับการได้สร้างสรรค์ผลงานเจ๋งๆ จนถึงปัจจุบัน

ติดต่อ: adisorn.densutham(at)gmail.com

วิลาวัณย์ บุญเกื้อกุลวงษ์

ผู้จัดการบริษัท

วิลาวัณย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อนเข้าร่วมงานกับวันโอวัน วิลาวัณย์มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารจัดการและการขายในภาคธุรกิจเอกชน

ติดต่อ: wilawan(at)the101percent.com

ญาดา เตชะวิวัฒนากาล

ผู้จัดการโครงการจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ

ญาดาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนเข้าร่วมงานกับวันโอวัน ญาดามีประสบการณ์ทำงานด้านข้อมูลและประสานงานในวงการโทรทัศน์หลายรายการ อาทิ รายการครอบครัวเดียวกัน รายการลุยไม่รู้โรย ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ติดต่อ: yadaja21(at)gmail.com

คิริเมขล์ บุญรมย์

ผู้กำกับและผู้กำกับภาพ

คิริเมขล์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเขียนบทและกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยรังสิต

คิริเมขล์เป็นเนิร์ดเรื่องหนังและสื่อภาพเคลื่อนไหวทุกชนิด หมกหมุ่นกับการสรรหาวิธีการเล่าเรื่องในรูปแบบใหม่ๆ ของสื่อสารคดี และยินดีที่จะแบกขากล้องเดินไปเป็นร้อยกิโลหากได้ฟุตเทจที่ดีมากพอ

ติดต่อ: kirimagdesign(at)gmail.com

ธิติ มีแต้ม

หัวหน้ากองบรรณาธิการ The101.world

ธิติ มีแต้ม นักเขียนและช่างภาพ เจ้าของผลงาน ‘ประเทศเทา’ อดีตนักข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสด และเจ้าของรางวัลสื่อเพื่อสิทธิมนุษยชนดีเด่น จาก amnesty international thailand ปี 2017

ติดต่อ : thiti250cc[at]gmail.com

พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล

บรรณาธิการต้นฉบับของ The101.world

พันธวัฒน์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอดีตกองบรรณาธิการนิตยสาร WRITER และสำนักพิมพ์ The Writer’s secret

พันธวัฒน์มีคุณสมบัติของการเป็นนักสังเกตการณ์ ฟังเยอะ คิดเยอะ แต่พูดน้อย สนใจใคร่รู้ในมิติอันหลากหลายของความเป็นมนุษย์ ถนัดในการเรียบเรียงน้ำเสียงและความคิดของผู้คนออกมาเป็นงานเขียนที่น่าสนใจ

ติดต่อ: settawilai[at]hotmail.com

ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย

กองบรรณาธิการ The101.world

ปาณิสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาโทที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอดีตกองบรรณาธิการนิตยสาร WRITER และอดีตผู้ช่วยบรรณาธิการที่สำนักพิมพ์มติชน

ปาณิสสนใจเรื่องราวของผู้คน ทำงานลงพื้นที่สังเกตการณ์ และเข้าไปใช้ชีวิตเพื่อให้เห็นชีวิต

ติดต่อ: panis.phosriwungchai[at]gmail.com

วจนา วรรลยางกูร

กองบรรณาธิการ The101.world

วจนาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานาฏศาสตร์ (ศิลปะการละคร) คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อดีตนักข่าวหนังสือพิมพ์มติชน เคยเป็นผู้ช่วยหัวหน้าข่าวโต๊ะเฉพาะกิจ ทำข่าวรายวัน เขียนสกู๊ปและสัมภาษณ์ลงหน้าประชาชื่น

ติดต่อ: wajana.wl(at)gmail.com

ศุภาวรรณ คงสุวรรณ์

กองบรรณาธิการของ The101.world

ศุภาวรรณสำเร็จการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศุภาวรรณรักที่จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ด้วยน้ำเสียงสนุกสนาน เข้าถึงคนรุ่นใหม่ สนใจประเด็นเรื่องเพศ และเชื่อในการบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนอย่างเท่าเทียม

ติดต่อ: newsupha[at]gmail.com

กานต์ธีรา ภูริวิกรัย

นักจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ

กานต์ธีราสำเร็จการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นนักจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ

กานต์ธีรารักสุนัขตัวอ้วนใหญ่ รักการอ่านหนังสือ และสนใจการเมืองระหว่างประเทศ รวมถึงประเด็นต่างๆ ที่หลากหลายในสังคม และหวังว่าในอนาคตจะสามารถถ่ายทอดเรื่องดังกล่าวออกมาให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ติดต่อ: kanteera[at]hotmail.com

ชินธิป เอกก้านตรง

บรรณาธิการศิลปกรรม The101.world
กราฟิกดีไซเนอร์

ภาพิมล หล่อตระกูล

กองศิลปกรรม The101.world
กราฟิกดีไซเนอร์

ภาพิมลสำเร็จการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะอุตสาหกรรม สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาพิมลรักในการออกแบบและงานศิลปะและมีมุมมองต่องานกราฟฟิคว่า เป็นการเล่าเรื่องผ่านภาษาภาพ

ปัจจุบันภาพิมลเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ ที่ 101 และกำลังเรียนรู้ที่จะสร้างภาษาของตัวเองให้สนุก เข้าใจง่าย และน่าสนใจมากขึ้น

ติดต่อ: papimol_friend[at]hotmail.com